PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 40 Rynki usług cyfrowych : uwarunkowania, trendy, metody | 155--165
Tytuł artykułu

Upowszechnianie się trendów w gospodarce cyfrowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dissemination of trends in the digital economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Trend to, w przekonaniu autorki, zauważalna zmiana trwająca dłużej niż jeden sezon, która ma kierunek, utrwala się przez powtarzalność i której miarą upowszechnienia jest zasięg penetracji w społeczeństwie. Może ona dotyczyć zjawisk społecznych, ekonomicznych lub kulturowych. Gdy dotyczy zdecydowanej większości członków społeczności lub ma zasięg globalny, wówczas można mówić o megatrendzie. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie specyfiki procesu upowszechniania się nowości w gospodarce cyfrowej. Jako punkt wyjścia do dalszych rozważań zostanie wykorzystana koncepcja opierająca się na schemacie procesu powstawania i rozprzestrzeniania się nowych trendów w społeczeństwie zaproponowana przez H. Vejlgaarda. Jako kontrapunkt posłuży teoria dyfuzji innowacji E. M. Rogersa, zawierająca klasyfikację kategorii akceptacji nowych trendów. Analiza rozwoju trendu w kontekście tych dwóch teorii zostanie wykorzystana do scharakteryzowania nowego podejścia do kwestii dóbr w gospodarce cyfrowej(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to explain the specifics of the process of innovation dissemination in the digital economy. The concept used to do it is based on the pattern of the process of emergence and spreading of new trends in society proposed by Vejlgaard and on Rogers' theory of diffusion of innovation, in which the acceptance of innovations has been categorised. Determinants of the growth rate of any trend concerning new products in the area of ICT seem to be similar. Hence, I attempt to relate them to the history of the development of selected trends in the field of new technologies. It provides the basis to discuss the issue of a new perception of wealth in the digital economy.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 • Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Naisbitt J., Megatrends, Warner Books, New York 1982.
 • Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Polańska K., Business models and social media in the electronic economy, "Information Systems in Management" 2012, vol. 1, no. 3, s. 223-232.
 • Polańska K., Ewolucja przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym, "Kwartalnik Nauk Przedsiębiorstwie" 2013, nr 1 (26), s. 30-43.
 • Polańska K., Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji internetu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 721, "Studia Informatica", nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 235-247.
 • Polańska K., Sieci społecznościowe. Wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Rogers E. M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1983.
 • Szwajca D., Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", "Organizacja i Zarządzanie", nr 66, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013, s. 79-89.
 • Vejlgaard H., Anatomia trendu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • 10 trendów rynku technologicznego w roku 2015 wg Gartnera, http://osnews.pl/10-trendow-rynku-technologicznego-w-roku-2015-wg-gartnera [odczyt 20.07.2015].
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_cfp_cu&lang=en [odczyt 22.07.2015].
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_en2&lang=en [odczyt 28.07.2015].
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_h&lang=en [odczyt 22.07.2015].
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:V4_Use_of_cloud_computing_ services_in_enterprises,_2014.png [odczyt 28.07.2015].
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode- =tin00134&plugin=1 [odczyt 17.07.2015].
 • http://www.pewinternet.org/2014/02/27/part-1-how-the-internet-has-woven-itself-intoamerican-life [odczyt 19.07.2015].
 • Measuring the Digital Economy: A New Perspective, OECD Publishing, Paris 2014,http://dx.doi.org/10.1787/9789264221796-en [odczyt 20.07.2015].
 • Megapanel PBI/Gemius, marzec 2015, http://www.gemius.pl/files/pressroom/ Wyniki_Megapanel_PBI_Gemius_za_marzec_2015.docx [odczyt 17.07.2015].
 • Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r., GUS, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinforma cyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/17/1/ludnosc_stan_i_struktura_ludnosci_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_w_2014_stan_31_xii.pdf [odczyt 18.07.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.