PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 23--32
Tytuł artykułu

Mikroubezpieczenia - innowacja produktowa czy powrót do korzeni?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Microinsurance - Product Innovation or Return to the Roots?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko wykluczenia finansowego, mimo dynamicznego rozwoju rynków finansowych, jest obecne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej wielu krajów świata. Podejmowane są różne inicjatywy mające na celu rozwiązanie tego problemu. W opracowaniu zwrócono uwagę na produkty mikroubezpieczeniowe. Głównym celem artykułu jest przybliżenie idei mikroubezpieczeń oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy mikroubezpieczenia mają szansę rozwoju w innych krajach, nie tylko tych najbiedniejszych. W opracowaniu starano się pokazać, że zasadne jest propagowanie mikroubezpieczeń nawet w krajach wysoko rozwiniętych w celu rozwiązania określonych problemów, takich jak m.in.: niedostosowanie oferty ubezpieczeniowej do potrzeb i możliwości klientów o nieustabilizowanej sytuacji finansowej, niski poziom edukacji ekonomicznej i kultury ubezpieczeniowej wśród gospodarstw domowych o najniższych dochodach czy nadmierne skomplikowanie produktów ubezpieczeniowych. W pracy podkreślono także, że produkty mikroubezpieczeniowe nie stanowią konkurencji dla tradycyjnych instrumentów ubezpieczeniowych, lecz są ich uzupełnieniem w segmencie odbiorców najmniej zamożnych, zarówno osób fizycznych, jak i mikroprzedsiębiorstw. Mikroubezpieczenia nie pozbawiają ubezpieczycieli możliwości kreowania umiarkowanych zysków. Wypełniając lukę między potrzebami osób biednych a podażą tradycyjnych ubezpieczeń, mogą być jednym ze sposobów inkluzji ubezpieczeniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial exclusion, despite the development of financial markets, is a serious problem in the whole world. The main objectives of this paper is to discuss the idea of microinsurance and to answer the question whether microinsurance can be an effective method of risk management of entities affected by financial exclusion not only in developing countries. The study tries to demonstrate that even in developed countries it is reasonable to introduce microinsurance as an additional mechanism for protecting those most vulnerable to poverty. The complexity of insurance products, a low level of economic education and insurance culture among households with the lowest incomes in these countries promote the development of microinsurance. For insurers it is a chance to enter a new and promising segment of the insurance market that was previously ignored by them. They are not in competition for traditional insurance instruments, but they are rather complementary in the segment of the least wealthy, both individuals and micro-enterprises.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aghion B.A., Morduch J., 2009, Ekonomia mikrofinansów, Wydawnictwo AnWero, Gdańsk.
 • Anderloni L. (red.), 2008, Financial services provision and prevention of financial exclusion, Komisja Europejska, www. financial_exclusion_study_en.pdf (12.06.2015).
 • Buko J., 2010, Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/20.pdf (12.06.2015).
 • Churchill C., 2006, What insurance for the poor?, [w:] Churchill C. (red.), Protecting the poor a microinsurance compendium, International Labor Organization, Geneva, s. 12-24.
 • Goodwin D., Adelman L., Middleton S., Ashworth K.,1999, Debt, money management and access to financial services: evidence from the 1999 PSE Survey of Britain, Working Paper, no. 8.
 • GUS, 2015, Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, GUS, Warszawa.
 • Kawiński M., 2010, Instytucja mikroubezpieczeń, [w:] Szumlicz T. (red.), Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, SGH, Warszawa, s. 311-324.
 • Kurek R., 2009a, Mikroubezpieczenia na świecie - działania komercyjne i niekomercyjne inicjatywy wspierające, [w:] Borys G. (red.), Nauki o finansach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 61, s. 165-175.
 • Kurek R. 2009b, Ubezpieczenia wzajemne jako forma sprzedaży mikroubezpieczeń, [w:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Lublin, s. 539-546.
 • Micro Insurance Centre, 2010, Lloyd\'s 360° Risk Insight, Insurance in developing countries: Exploring opportunities in microinsurance, https://www.lloyds.com/~/media/lloyds/reports/360/360%20 other/insuranceindevelopingcountries.pdf.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A. (red.), 2011, Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Mikulska A., 2009, Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych, \"Wiadomości Ubezpieczeniowe\", nr 2, s. 81-101.
 • Solarz M., 2011, Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. XLV, 2, s. 363-371.
 • Stańko D., 2010, Mikroubezpieczenia jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3, s. 105-119.
 • Swiss Re, 2010, Microinsurance - risk protection for 4 bilion people, Sigma, nr 6.
 • Zieniewicz M., 2014, Mikroubezpieczenia szansą dla mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce - przykład branży transportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342, s. 359-366.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440800

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.