PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 94--103
Tytuł artykułu

Praktyczne stosowanie triggerów na przykładzie ubezpieczenia gminy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Practical Application Triggers on the Example of Municipalities Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skutki zdarzenia powodującego szkodę mogą być widoczne od razu, ale może także upłynąć pewien okres, zanim się ujawnią. Wynikiem analizy ryzyka i tego, kiedy ujawni się ewentualna szkoda, powinien być dobór odpowiedniego triggera szkodowego, czyli czasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W celu prawidłowego zawarcia umowy ubezpieczenia OC należy dokonać analizy kilku elementów, które przesądzają o rzeczywistym zakresie ubezpieczenia. Celem artykułu jest zbadanie stosowanych w praktyce triggerów czasowych na przykładzie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gmin. Zostaną przeanalizowane gminy z województwa kujawsko-pomorskiego, które wybierały ubezpieczyciela w drodze przetargu nieograniczonego. Wynik zostanie porównany z zakresem czasowym ochrony poszczególnych OWU ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo przeprowadzono wywiady z brokerami, którzy zajmują się obsługą brokerską badanych gmin.(abstrakt oryginalny)
EN
The effects of events that cause injury can be seen immediately, but it may take some time before they manifest themselves. The result of risk analysis and the time of potential loss disclosure should be the selection of a suitable damage trigger, that is temporary scope of insurance coverage. In order to properly conclude an insurance contract liability, several elements that determine the true scope of insurance should be examined. The article aims to investigate triggers which are used in practice on the example of municipalities liability insurance. The paper analyzes the municipalities of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, which chose an insurer by way of open tender. The result analysis was compared with the triggers of individual insurers offering insurance for local government units.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Chrościcki A., 2008, Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Ciszewski J. (red.), 2014, Kodeks cywilny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Dokumentacje przetargowe, w tym Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia badanych gmin.
 • Gredka I., 2007, Kilka uwag o nowelizacji 822 KC, Monitor Prawniczy, nr 16.
 • Krajewski M., 2011, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU Doradca ustalone uchwałą nr UZ/49/2011 zarządu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz uchwałą nr UZ/23/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Concordii \"Profit\" zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 16 lipca 2007 r.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte uchwałą Zarządu Generali nr GNL/1/3/3/2014 w dniu 24 marca 2014 r.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą nr 251/08 Zarządu TUW \"TUW\" z dnia 4 lipca 2008 r. oraz Zarządzeniem Prezesa TUW \"TUW\" nr 25/08 z dnia 4 lipca 2008.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone uchwałą Zarządu Allianz nr 86/2010.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU SA nr 87/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.
 • Orlicki M., Pokrzywniak J., 2008, Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa.
 • OWU Odpowiedzialności Cywilnej Hestia Biznes wchodzące w życie z dniem 17 lutego 2014 r.
 • OWU Odpowiedzialności Cywilnej zatwierdzone uchwałą nr 05/23/09/2014 Zarządu InterRisk SA Vienna Insurance Group z dnia 23.09.2014 r.
 • OWU zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU SA Vienna Insurance Group uchwałą nr 32 z dnia 17 września 2008 r.
 • Serwach M., 2007, Swoboda wyboru triggers oraz wynikające z niej zagrożenia dla rynku ubezpieczeniowego, Prawo Asekuracyjne, nr 2.
 • Serwach M., 2010, Komentarz do art. 822 Kodeksu cywilnego, [w:] Z. Brodecki (red.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. II, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Sikora P., 2012, Dopuszczalność stosowania triggerów claims made w prawie polskim oraz niemieckim, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 13.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U., nr 82, poz. 557.
 • Wierzbicka E. (red.), 2011, Ubezpieczenia non-life, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa.
 • Wtorkowska A., 2010, Zakres czasowy ochrony, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 11, s. 7-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.