PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 241--249
Tytuł artykułu

Medyczna ocena następstw szkody osobowej w roszczeniach odszkodowawczych - wielowymiarowy, nowoczesny System HBT (Human Body Trauma) Index w miejsce jednowymiarowej tabeli ZUS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Replacement of One-Dimensional ZUS (Social Insurance Institute) Table with a Multidimensional, Advanced HBT (Human Body Trauma) System in Medical Valuation of Consequences of Injuries on the Person in Compensation Claims
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szacowanie zadośćuczynienia za szkodę na osobie, w związku z ubezpieczeniami OC, od wielu lat odbywa się w oparciu o ocenę następstw szkody za pomocą tabeli z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2002 r. Jest to rozwiązanie stosowane na zasadzie praktyki, a nie na zasadzie obowiązującego prawa. Powyższa tabela jest jedynym opublikowanym w akcie prawnym dokumentem, który nawiązuje do medycznej oceny następstw wypadków. Przepis wprawdzie dotyczy prawa pracy i wypadków przy pracy, ale mimo to jest bardzo chętnie powoływany jako podstawa do oceny następstw wypadków na gruncie prawa cywilnego. Dokonując analizy uzasadnień wyroków sądowych, które zapadają w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o zadośćuczynienie za szkodę na osobie, można stwierdzić, że ocena za pomocą tabeli, dotycząca uszczerbku na zdrowiu, uznawana jest za niewystarczającą w późniejszym uzasadnieniu wyroku. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania zasad oceny obejmujących zagadnienia związane nie tylko z obecnością uszczerbku, ale także z wystąpieniem innych wykładników szkody osobowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom, dwa towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej i Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii przygotowały narzędzie, które wspiera proces oceny następstw szkody osobowej. Po wielu latach prac, zbierania doświadczeń zbudowano System HBT, który pozwala wielokierunkowo i wielowymiarowo ocenić rozmiar szkody osobowej. Idea działania systemu opiera się na analizie pierwotnych obrażeń ciała, a ostateczny wynik oceny przedstawiany jest w wartościach punktowych. Jednoznaczność oceny i jej powtarzalność pozwala na przedstawienie ostatecznego wyniku oceny w podobnej wysokości za podobne stany faktyczne, przez co wprowadza przewidywalność i powtarzalność, tak potrzebną w aktualnym stanie faktycznym na rynku roszczeń odszkodowawczych. Mając na względzie wyżej wspomniane atuty, rozwiązanie jest rekomendowane przez towarzystwa naukowe do stosowania w opiniowaniu medycznym następstw szkód osobowych, w miejsce archaicznej tabeli ZUS.(abstrakt oryginalny)
EN
The estimation of the amount of compensation for the damage on the person for many years has been calculated basing on the table of the decree of the Ministry of Labor and Social Policy from 2002. This is a solution based on the common practice, not on the basis of legally binding rule. The above table is the only published document in the legal act (although it applies to the labor law). This is why it is very often referred to as a base to assess the accident consequences. Analyzing the argumentation of the court judgements/ decisions which are taken against the insurance companies, one can draw a conclusion that estimation based on the table concerning only health damage is not sufficient and adequate enough in the further justification of the court verdict. In relation to this situation the need to prepare the rules of assessment incorporating not only the fact of the narrow spectrum of damage, but also different elements of the damage emerged. The two scientific associations: Polish Association of Insurance Medicine and Polish Association of Forensic Medicine and Criminology have prepared a tool which supports the process of the estimation of the damage on the person. After many years of hard work and gaining experience a new HBT system was built. This system allows to assess the damage in multidimensional, advanced way. It also lets the final result with similar amount to be presented. Thanks to this it establishes forecasting and repetitiveness needed very much in the compensation claims area.(original abstract)
Twórcy
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
Bibliografia
  • Berent J., 2014, Kilka faktów o ICF i HBT Index, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 6, s. 45-46.
  • Kowalski P., Skupień E., 2007, Dysfunkcjonalność obowiązujących norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu - problem adekwatnego oszacowania, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, t. 57, nr 1, s. 53-57.
  • Smędra-Kaźmirska A., 2014, Szkody osobowe w orzecznictwie sądowym, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7/8, wkładka.
  • Truszkiewicz W., 2014, System HBT Index - opis standardu, Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 7/8, s. 18-19.
  • Truszkiewicz W., Brodzki M., 2015, Założenia do Systemu HBT Index, http://hbtindex.com/hbt_news/ zalozenia-do-systemu-hbt-index/.
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania, Dz.U. 2002, 234, 1974.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.