PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 436 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko | 209--218
Tytuł artykułu

Projekt naukowy jako narzędzie finansowania nauki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Scientific Project as A Financing Tool for Science
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Za pośrednictwem projektu naukowego realizowane są cele, które służą kreowaniu polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, odgrywa on zatem istotną rolę w finansowaniu nauki. Celem artykułu jest charakterystyka projektu naukowego jako narzędzia finansowania nauki pod kątem potencjalnych trudności związanych z jego rozliczeniem. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, iż istnieje wiele problemów w odniesieniu do absorpcji środków przeznaczonych na finansowanie nauki determinowanych po stronie instytucji przekazujących środki oraz po stronie beneficjentów. Na potrzeby opracowania zostały przeanalizowane wybrane obszary trudności dla projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zdefiniowanie problemów związanych z finansowaniem nauki pozwoli na wskazanie mechanizmów usprawniających, które przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania środków finansowych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to characterize a scientific project as a financing tool for science from the perspective of potential problems related to its settlement. The fundamental thesis is to determine that there are many problems with regard to absorption of funds for the financing of science, determined by the institutions, which are sending money, and the beneficiaries. For the purposes of the study the selected areas of difficulty for projects financed by the National Center of Research and Development will be analyzed. Defining the problems associated with the financing of science will identify mechanisms which should facilitate more effective use of financial resources(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bradley K.,1997, Metodyki podstaw Prince 2, Centrum Rozwiązań Menedżerskich, Dorset.
 • Drobniak A., 2005, Ocena projektów publicznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2015, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa.
 • Klinowski M., 2010, Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa.
 • Luecke R., 2006, Zarządzanie projektami małymi i dużymi: podstawowe umiejętności pracy zgodnej z budżetem i terminarzem, Harvard Business Essentials, MT Biznes, Warszawa.
 • Marcinek K., 2001, Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Poznańska K., 2001, Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Przykładowa umowa o dofinansowanie, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/biostrateg/i_konkurs/wzor_umowy.pdf (30.11.2015).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, Dz.U. z 2011, nr 207, poz. 1237.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Dz.U. z 2014, poz. 1788, oraz z 2015, poz. 249.
 • Sprawozdanie z działalności NCBiR, 2014, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/bip/sprawozdanie_z_dzialalnosci_ncbr_za_2014_final_spis_na_srodku.pdf (20.11.2015).
 • Strategia Europa 2020, http://www.epaveldas.lt/documents/10165/19809/doc014 Europe 2020.pdf (20.11.2015).
 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615.
 • Wytyczne dotyczące audytu NCBiR, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/2686/1/wytyczne_do_audytu.pdf (28.11.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440886

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.