PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 436 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko | 219--230
Tytuł artykułu

Koszty środowiskowe w sektorze wodno-kanalizacyjnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Costs in Water and Sewage Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mierniki aktywności gospodarczej, takie jak PKB, nie informują o jakości życia mieszkańców ani o degradacji środowiska powodowanej korzystaniem z jego zasobów. Jednym trendem jest tworzenie nowych wskaźników (jak np. ślad ekologiczny), a drugim rozszerzanie społeczno-gospodarczych rachunków środowiska. Prezentowany artykuł wpisuje się w nurt szerzej prowadzonych badań związanych z kosztami środowiska i ich zakresem w podmiotach gospodarczych. Prowadzona analiza tych kosztów odnosi się do szczególnego sektora usług wodno-kanalizacyjnych, które są usługami użyteczności publicznej. Podjęta została próba określenia zakresu i poprawności kalkulowania kosztów środowiskowych w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce. Wybrane z nich zostały omówione i wsparte danymi dziś dostępnymi. Wymienione dylematy sugerują ostrożne podejście do zbieranych i publikowanych danych, a ich rozstrzygnięcie może prowadzić do poprawniejszego odzwierciedlania relacji gospodarka - środowisko, co jest jednym z celów rozbudowy społeczno-gospodarczych rachunków środowiska(abstrakt oryginalny)
EN
Indicators of economic performance such as Gross Domestic Product (GDP) do not provide information about standards of living or environment degradation caused by using its assets. The creation of new indicators, such as for example ecological footprint is one trend and the other one is the extension of social-economic environment accounts. This article corresponds with currently conducted research on environmental costs and their range in economic operators. The study of these costs refers to the particular sector of water and wastewater services which are public utility services. An attempt was made to determine the range and calculation correctness of environmental costs in water and wastewater sector in Poland. A few selected examples were discussed and supported with available data. The listed dilemmas suggest a careful approach to data collection and publishing, and their settlement may result in a more accurate reflection of economy-environment connection, which is among the purposes of extension of social-economic environment accounts(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borys G., 1992, Rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie, [w:] Poskrobko B. (red.), Sterowanie ekorozwojem, t. 2, Białystok.
 • Famielec J., 2006, Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 708.
 • Famielec J., Stępień M., 2005, Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • GUS 2002, Rocznik Statystyczny, Ochrona środowiska 2001, Warszawa.
 • GUS 2008, Rocznik statystyczny, Ochrona środowiska, Warszawa.
 • GUS 2016, Rocznik Statystyczny, Ochrona środowiska 2015, Warszawa.
 • Kochalski C., 2016, Zielony controlling i finanse - podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kryg B., 2003, Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński.
 • Małecki P.P., Urbaniec M., 2014, Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycznym i statystycznym, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3(69).
 • OECD, 1993, Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting.
 • OECD, 2003, Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting.
 • OECD, 2012, The System of Environmental-Economic Accounting 2012 - SEEA Central Framework.
 • OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska, form.stat.gov.pl/formularze/2014/passive/OS-29k.pdf (15.01.2016).
 • Rachunek wydatków na ochronę środowiska w Polsce w latach 2010-2013, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Białystok, lipiec 2014, https://www.researchgate.net/publication/280011156_Rachunek_nakladow_na_ochrone_srodowiska (10.02.2016).
 • Rosiek K., 2015a, Istota i zakres definiowania kosztów środowiskowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 409, Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy, red. A. Ciechelska, A. Graczyk, UE, Wrocław.
 • Rosiek K., 2015b, Rachunki gospodarczo-środowiskowe - przegląd międzynarodowy, Ekonomia i Środowisko, nr 55, ISSN 0867-8898.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 538/2014 z 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. L 158 z 27.5.2014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 691/2011 z 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, Dz. Urz. L 192 z 22.7.2011.
 • Seidel E., 2005, Rachunek kosztów środowiskowych, [w:] Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. III: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, red. M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 691/2011 z 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM/2013/0864 final).
 • Stępień M., 2003, Koszty ochrony środowiska - studium pojęciowe, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin,
 • Szadziewska A., 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/ (9.02.2016).
 • Zubelewicz A., 2008, Rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, rozprawa doktorska, http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001432a&col=doktoraty.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440890

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.