PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 50--60
Tytuł artykułu

Automatyzacja transportu jako czynnik wspierający cele strategiczne przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transport Automation as a Factor Supporting Strategic Objectives of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie innowacji technologicznych w obrębie funkcjonowania urządzeń transportowych odgrywa znaczącą rolę podczas kształtowania procesów logistycznych. Stopień zaawansowania środków technicznych oraz poziomy automatyzacji czynności transportowych w dużej mierze wpływają zarówno na wybór strategii rozwoju, jak również na konkretne cele strategiczne obierane przez przedsiębiorstwo. W ostatnich latach zaobserwowano intensywny wzrost znaczenia automatyzacji w procesach transportowych, który wiąże się z dynamicznym rozwojem technologii komputerowych oraz technik sterowania. W krajach wysoko uprzemysłowionych automatyzacja procesów przyczyniła się do poprawy jakości produktów, poprawy bezpieczeństwa i niezawodności oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Produkcja masowa oraz chęć szybkiego rozwoju to główne czynniki, motywujące do wdrażania i stosowania systemów zautomatyzowanych. Aby wspierać przewagę konkurencyjną, podejmowanie decyzji dotyczących automatyzacji procesów powinno odzwierciedlać potrzeby, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo, oraz integrować z celami obieranymi podczas kreowania strategii produkcyjnych. Ponadto, by móc w pełni wykorzystać zalety automatyzacji, ukierunkowanie strategii produkcji oraz proces ten wymagają szczególnego dopracowania. Autor w artykule przedstawia miejsce automatyzacji transportu w szeregu czynników, wpływających na podejmowanie decyzji strategicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The implementation of technological innovation within the functioning of transportation equipment, plays a significant role in logistic processes management. The degree of technical sophistication and automation levels of transport operations, largely influence the choice of development strategy, as well as specific strategic objectives picked by the company. Recently have seen exponential growth importance of automation in the processes of transport, which is associated with dynamic development of computer technology and control techniques. In highly industrialized countries, process automation has contributed to the improvement of product quality, improve safety, reliability and efficient use of resources. Mass production and the desire to rapid development are the main motivating factors for the implementation and use of automated systems. In order to support competitive advantage, making decisions about automating processes should reflect the needs pursued by the company and integrate with the objectives aimed during a strategy production creation. Furthermore, in order to take full advantage of automation, orientation of production strategy ant this process requires special refinement. Author in this paper shows the place of transportation automation in a number of factors affecting strategic decision-making. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Boyer K.K., Ward P.T., Leong G.K., Approaches to the factory of the future-An empirical taxonomy, "Journal of Operations Management" 1996, 14, s. 297-313.
 • 2. Ficoń K, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009.
 • 3. Hayes R.H., Wheelwright S.C., Restoring Our Competitive Edge: Competing Through Manufacturing, Wiley, New York 1984.
 • 4. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • 5. Kościelniak H., Krajewska-Bińczyk E., Nowicka-Skowron M., Bartkowiak P., Diagnoza otoczenia kapitału produkcyjnego, Prace Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Restrukturyzacja Województwa Częstochowskiego. Ser.: Zarządzanie 1, Częstochowa 1995.
 • 6. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
 • 7. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wydanie 2 uzupełnione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • 8. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2006.
 • 9. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, przekład prof. dr M. Egeman, Poltext, Warszawa 1994.
 • 10. Matejko A., Kilka refleksji na temat zarządzania strategicznego, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 • 11. Miltenburg J., How to Formulate and Implement a Winning Plan, Productivity Press, New York 2005.
 • 12. Moszkowicz M., Strategie o produkcyjnym trybie adaptacji, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 3.
 • 13. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2007.
 • 14. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Wydanie I, Placet, Warszawa 1994, s. 143 na podstawie D.R. Hampton, Management, McGraw-Hill Book Company, New York 1986.
 • 15. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Wydanie I, Placet, Warszawa 1994.
 • 16. Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1995.
 • 17. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
 • 18. Säfsten K., Winroth M., Stahre J., The content and process of automation strategies, "Int. J. Production Economics" 2007, 110, s. 25-38.
 • 19. Sheridan T.B., Humans and Automation: System Design and Research Issues, Wiley, Santa Monica 2002.
 • 20. Slack N., Chambers S., Johnston R., Operations Management, third ed. Pearson Education, Prentice-Hall, England 2001.
 • 21. The Blackwell Encyclopedic Dictionary of Strategic Management, D.F. Channon Edition, Blackwell Business, Malden, MA, 2000.
 • 22. Winroth M., Säfsten K., Stahre J., Automation strategies - Existing theory or ad hoc solutions? "International Journal of Manufacturing and Technology Management" 2007, 11(1), s. 98-114.
 • 23. Wiśniewska-Sałek A., Nowakowska-Grunt J., Marketing-Logistics Strategy In Example on Dairy Enterprises, "Invence - Inovace - Investice od recese k prosperite. Kompendium financniho a logistickeho rizeni podniku pod odbornou red. R. Lenorta a I. Voznakove", Wyd. VSB-Tech. Univ. of Ostrava 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440932

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.