PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 10 | 5--16
Tytuł artykułu

Makromarketing jako subdyscyplina nauki o marketingu - cz. 1

Autorzy
Warianty tytułu
Macromarketing as Subdiscipline of the Marketing Science - Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczne wykraczanie zakresu zainteresowania nauki o marketingu poza obszar dyscypliny naukowej określanej jako nauki o zarządzaniu skłania do poszukiwania nowej, możliwej do zaakceptowania formuły klasyfikacji nauki o marketingu w postaci samodzielnej dyscypliny naukowej. Przedstawiona na łamach Marketingu i Rynku propozycja powołania nowej dyscypliny naukowej określanej jako nauka o marketingu oraz wyodrębnienie w niej subdyscyplin w postaci mikro i makromarketingu stanowi uzasadnienie bardziej szczegółowego przedstawienia subdyscyplin nauki o marketingu. Ponieważ problematyka mikromarketingu jest stosunkowo dobrze znana za sprawą poświęconych jej podręczników, artykuł dotyczy subdyscypliny określanej jako makromarketing. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono pojęcie, genezę i rozwój makromarketingu oraz jego najistotniejsze założenia epistemologiczne. W drugiej części określono zakres zainteresowań oraz scharakteryzowano główne szkoły makromarketingu. W podsumowaniu artykułu przedstawiono argumenty uzasadniające istotną rolę makromarketingu jako marketingowej subdyscypliny. (abstrakt oryginalny)
EN
The fact that the scope of interest in the marketing science substantially exceeds the scientific discipline known as the management sciences leads to searching for new, acceptable formula of classifying the marketing science as an individual discipline of science. The proposal to create a new scientific discipline, presented in Marketing i Rynek, referred to as the marketing science and separation from it the micromarketing and macromarketing subdisciplines constitutes justification for more detailed presentation of these two subdisciplines of the marketing science. Since the micromarketing issue is relatively known from workbooks devoted to this subject, the article is devoted to the subdiscipline referred as macromarketing. The article comprises two parts. In the former part there have been presented definition, origins and development of the macromarketing, as well as its fundamental epistemological assumptions, whilst in the latter part there have been presented the scope of interest and characterised the primary schools of the macromarketing. In the conclusion were presented arguments justifying the material role of the macromarketing as the subdiscipline of marketing. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Alderson, W. (1964). A Normative Theory of Marketing Systems. W: R. Cox, W. Alderson, S. Shapiro (red.). Theory in Marketing (92-102). Homewood: Richard D. Irvin.
 • Bartels, R. (1965). Development of Marketing Thought: A Brief History. W: S. Schwarz (red.). Science in Marketing. New York: John Wiley.
 • Bartels, R. i Jenkins, R.L. (1977). Macromarketing. Journal of Marketing, 41 (4), 17-20.
 • Bochenek, M. (2015). A Few Remarks on the Introduction of Term "Marketing" into Economic Literature. Ekonomia i Prawo. Economic and Law, 14 (4), 401-413.
 • Breyer, R.F. (1934). The Marketing Institution. New York: McGraw-Hill.
 • Clark, F.E. (1922). Principles of Marketing. New York: Macmillan.
 • Coase, R.H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, (4), 386-405.
 • Converse, P.D. (1929). Marketing Methods and Policies. New York: Prentice Hall.
 • Converse, P.D. i Huegy, H.W. (1946). The Elements of Marketing. New York: Prentice Hall.
 • Dixon, D.F. (2002). Emerging Macromarketing Concepts: From Sokrates to Alfred Marshall. Journal of Business Research, 55 (September), 87-95.
 • Fisk, G. i Nason, R.W. (red.) (1979). Macro-Marketing: New Steps on the Learning Curve. Boulder: University of Colorado, Graduate School of Business Administration.
 • Fisk, G., Nason, R.W. i White, P.D. (red.) (1980). Macromarketing: Evolution of Thought. Boulder: University of Colorado, Graduate School of Business Administration.
 • Gołębiewski, J. (2015). Evolution of the Theory of Marketing - A Micro- and Macroapproach. Annals of Marketing Management & Economics, 1 (1), 13-21.
 • Holloway, R.J. i Hancock, R.S. (1964). The Environment of Marketing Behavior. New York: Wiley.
 • Hunt, S.D. (1981). Macromarketing as a Multidimensional Concept. Journal of Macromarketing, 1 (1), 7-8.
 • Hunt, S.D. (2011). On the Founding of the Journal of Macromarketing. Journal of Macromarketing, 3 (2), 199-214.
 • Kamiński, J. (2011). Kiedy powstał marketing? Marketing i Rynek, (6), 2-9.
 • Kamiński, J. (2016a). Impact of Institutional Economy on the Way of Scientific Cognition in Marketing/Wpływ ekonomii instytucjonalnej na sposób poznania naukowego w marketingu. Economic and Regional Studies, 9 (3), 5-19.
 • Kamiński, J. (2016b). Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej - cz. 1. Marketing i Rynek, (6), 2-12.
 • Kamiński, J. (2016c). Refleksje nad zakresem nauki o marketingu jako dyscypliny naukowej cz. 2. Marketing i Rynek, (7), 6-16.
 • Kotler, P. i Levy, S. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing, 33 (1), 10-15.
 • Layton, R.A. (2011). Towards a Theory of Marketing Systems. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 259-276.
 • Layton, R.A. i Grossbart, S. (2006). Macromarketing: Past, Present, and Possible Future. Journal of Macromarketing, 26 (2), 193-213.
 • Lazer, W. (1969). Marketing's Changing Social Relationships. Journal of Marketing, 33 (1), 3-9.
 • Marketing Staff of Ohio State University (1965). Statement of Marketing Philosophy. Journal of Marketing, 29 (January), 43-44.
 • Meade, W.K. i Nason, R.W. (1991). Toward a Unified Theory of Macromarketing: A Systems Theoretic Approach. Journal of Macromarketing, 11 (2), 72-82.
 • Mittelstaedt, J.D., Killbourne, W.E. i Mittelstaedt, R.A. (2006). Macromarketing as a Agorology: Macromarketing Theory and the Study of the Agora. Journal of Macromarketing, 26 (2), 131-142.
 • Mittelstaedt, J.D., Killbourne, W.E. i Shultz II, C.J. (2015). Macromarketing Approaches to Thought Development in Positive Marketing: Two Perspectives on Research Agenda for Positive Marketing Scholars. Journal of Business Research, 68 (12), 2513-2516.
 • Moriarity, W.D. (1923). The Economics of Marketing and Advertising. New York: Harper & Brothers.
 • Moyer, R. (1972). Macromarketing: A Social Perspective. New York: John Wiley and Sons.
 • Perreault Jr., W.D., Cannon, J.P. i McCarthy, E.J. (2013). Basic Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach. McGraw-Hill Education.
 • Sagan, A. (2009). Marketing w nazwach katedr i zakładów naukowych szkół wyższych w Polsce. W: R. Niestrój (red.). Tożsamość i wizerunek marketingu (128-137). Warszawa: PWE.
 • Shapiro, S.J. (2006). Macromarketing: Origins, Development, Current Status and Possible Future Direction. European Business Review, 18 (4), 307-321.
 • Shapiro, S.J. (2012). Macromarketing Teaching Materials. A Forty-Year Retrospective. Journal of Macromarketing, 32 (4), 412-416.
 • Sheth, J. i Gardner, D. (1982). History of Marketing Thought: An Update. W: R. Bush i S. Hunt (red.), Marketing Theory: Philosophy of Science Perspectives (52-58). Chicago: AMA.
 • Shultz II, C.J. i Shapiro, S.J. (2014). Constructive Engagement, Macromarketing, and Humanistic Marketing. W: R.J. Varey, M. Pirson (red.). Humanistic Marketing (176-191). Pelgrave Macmillan.
 • Slater, C.C. (red.) (1977). Macro-Marketing: Distributive Processes from Societal Perspective. Boulder: Graduate School of Business Administration, University of Colorado.
 • Styś, S. (2004). Makropolityka, makromarketing, mikromarketing - problemy relacji i odpowiedzialności. Acta Universitata Lodziensis. Folia Economica, 179, 13-18.
 • White, P.D. i Slater, C.C. (red.) (1978). Macro-Marketing: Distributive Processes from Societal Perspective: An Elaboration of Issues. Boulder: University of Colorado, Graduate School of Business Administration.
 • Wilkie, W.L. (2002). On Books and Scholarship: Reflections of a Marketing Academic. Journal of Marketing, 66 (July), 141-152.
 • Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (2003). Scholarly Research in Marketing: Exploring the "4 Eras" of Thought Development. Journal of Public Policy & Marketing, 22 (2), 116-146.
 • Wilkie, W.L. i Moore, E.S. (2006). Macromarketing as a Pillar of Marketing Thought. Journal of Macromarketing, 26 (2), 224-232.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440966

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.