PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 250--257
Tytuł artykułu

Rodzaje ubezpieczeń w strategii finansowej zakładów ubezpieczeniowych rekomendowane na podstawie analizy ryzyka i rentowności - metodologia wyboru

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Method of Selection of Preferential Insurance Forms Based on Risk Analysis and Profitability in Financial Strategy of Insurance Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach konwergencji gospodarki, wzrostu niepewności i związanego z tym ryzyka jednym z najistotniejszych problemów staje się wybór kierunku rozwoju poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Może on być rozwiązany poprzez wykorzystanie rezerw wewnętrznych, zapewniających realizację głównego celu strategii finansowej, oraz osiągnięcie pożądanych korzyści ekonomicznych i społecznych poprzez optymalizację działań w zakresie zarządzania, zapewniających bezpieczeństwo finansowe zakładów ubezpieczeniowych. Celem artykułu jest analiza możliwości szerszego wykorzystania metod ekonometrycznych, pozwalających poprzez dobór stosownych parametrów zoptymalizować rodzajową strukturę usług ubezpieczeniowych. Przedmiotem badań była analiza ryzyka i rentowności. Jako metody badawcze zastosowano analizę i dedukcję. W artykule przedstawiono metodologię wyboru strategii rozwoju preferowanych rodzajów ubezpieczeń na bazie analizy ryzyka i rentowności, która może przyczynić się do wzrostu przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych, a tym samym do wzrostu opłacalności gospodarowania.(abstrakt oryginalny)
EN
In terms of convergent economy, increasing risks and uncertainty it is important to choose the right direction of development of specific insurance types. A solution to this problem may be achieved by opening the internal resources that ensure implementation of the main objectives of financial strategies and the achievement of desired economic and social benefits by optimizing management actions that improve profitability, reduce risk and thereby ensure financial security of insurers. To solve the corresponding problems it is proposed to use wider economic and mathematical methods that will help in terms of validity of parameters with more reality to achieve positive results. For this purpose, the matrix is developed that provides the ability to optimize the subject structure of insurance services. Proposed original method of choosing the strategy of development of preferential insurance forms based on risk analysis and profitability increases insurance contributions and thus increases the profitability of farming.(original abstract)
Twórcy
 • Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku
Bibliografia
 • Малыхин В.И., 2003, Финансовая математика: учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.
 • Кричевский М.Л., 2012, Финансовые риски: учеб. пособие. - М.: КНОРУС.
 • Мак Т., 2005, Математика рискового страхования: пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 432 с.
 • Медведев Г.А., 2011, Математические основы финансовой экономики: учеб. - Минск: Белорус. гос. ун-т, 2011. - 303 с.
 • Четыркин Е.М., 2011, Финансовая математика: учеб. - 10-е изд. - М.: Дело, 2011. - 392 с.
 • Надзор за страховой деятельностью [Электронный ресурс] // Министерство финансов Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/. - Дата доступа: 27.10.2014.
 • Czetyrkin E.M., 2011, Matematyka finansowa, Wydawnictwo X, Biznes, Moskwa.
 • Krichevski M.L., 2012, Ryzyko finansowe: badania, Knorus, Moskwa.
 • Mak T., 2005, Matematyka ubezpieczenia ryzyka, Olimp-Biznes, Moskwa.
 • Malihin V.I., 2003, Matematyka finansowa, wyd. 2, Unity-Dana, Moskwa.
 • Miedwiediew G.A., 2011, Matematyczne podstawy ekonomii finansowej, GA University Press, Mińsk.
 • Nadzór nad prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej, Ministerstwo Finansów Republiki Białorusi, http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/ (27.03.2015).
 • www.minfin.gov.by/supervision/stat.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.