PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 | 107--123
Tytuł artykułu

Aspects of Transport Management with Respect to the Problems of Logistics

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aspekty zarządzania transportem w odniesieniu do zagadnień logistyki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Logistyka we współczesnym świecie obejmuje coraz więcej obszarów działania niż w jej tradycyjnym ujęciu. Logistyka w głównej mierze dotyczy przemieszczania towarów czy osób. Stąd jednym z zagadnień znajdującym się w obrębie logistyki jest transport, a w szczególności zarządzanie transportem. Zarządzanie transportem to wiele czynności, mających na celu poprawę jakości przewozu, wzrost konkurencyjności usługi transportowej, redukcję kosztów usługi oraz jej obsługi, czyli poprawę jakości procesów transportowych. Czynności te dotyczą zarówno sektora prywatnych przedsiębiorstw, jak też sektora transportu publicznego. Na obydwu poziomach działają te same mechanizmy zarządzania transportem z uwzględnieniem danej specyfiki. Zarządzanie transportem można podzielić na dwa etapy, kolejno po sobie postępujące: etap planowania i projektowania procesów transportowych oraz etap realizacji tych procesów. Etap planowania oznacza czynności określania obszaru działania, wyznaczania tras, określania opłacalności przewozu ładunków czy osób, a w odniesieniu do transportu publicznego wyznaczanie planów w obrębie miast czy regionów na przestrzeni lat. Z kolei etap realizacji charakteryzuje się między innymi skutecznym posługiwaniem się narzędziami służącymi do zwiększania jakości usługi transportowej. Do takich należą koszty procesów transportowych, ich cena, a także korzystanie z usługi zewnętrznej, czyli outsourcingu. (abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary world, logistics encompasses increasingly wide area of operations compared to its conventional approach. Logistics predominantly concerns the transfer of goods or people. Hence, one of the issues in the field of logistics is transport, with particular focus on transport management. Transport management means a variety of activities aimed at improved quality of transport, enhanced competitiveness of transport services, reduction in costs of services, i.e. improvement in the quality of transport processes. These activities concern both sector of private enterprises and the sector of public transport. Similar mechanisms of transport management are used at both levels, in consideration of their specific nature. Transport management can be divided into the two consecutive stages: a stage of planning (and design) of transport processes and implementation of these processes. The stage of planning means the definition of the area of operation, definition of the routes, profitability of transport of cargo or people with respect to public transport, definition of the plans in the area of cities or regions throughout years. The stage of implementation is characterized in particular by effective use of tools for increasing the quality of transport services. These include the costs of transport processes, their price and using external services i.e. outsourcing. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
107--123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Blaik P., Logistyka, Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2010.
 • 2. Brzozowska A., Organizacja procesu outsourcingu, [w:] S. Brzeziński, Globalne wyzwania logistyki, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006
 • 3. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przyszłości, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005
 • 4. Göpfert I., Logistik der Zukunft - Logistics for the Future, Wiesbaden 2006.
 • 5. Jędraszko A., Zarządzanie mieszkalnictwem i planowanie komunikacji przez samorząd terytorialny w Niemczech, Wyd. Unia Metropolii Polskich, Łódź 1996.
 • 6. Kozerska M., Punkty węzłowe sieci przepływów produktów, [w:] Ekonomiczne i techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, ed. J. Nowakowska-Grunt, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 • 7. Lichtarski J., Nauka o przedsiębiorstwie, Joint work, ed. Lichtarski J., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 • 8. Neider J., Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 • 9. Neider J., Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2008.
 • 10. Nowicka-Skowron M., Smolnik M., Role of Transport Services in International Trade, [w:] Total Logistics Management, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 • 11. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 • 12. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2007.
 • 13. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2008.
 • 14. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • 15. Steiner U., Möglichkeiten und Grenzen einer Verreinigung der Kraftfahrzeugen im Innenstadtbereich mit den Mitteln des Strassenrechts, [w:] W. Blümel, Einschaltung privater beim Verkehrswegebau - Innenstadtverkehr Forschungsinstitut für Öffetliche Verwaltung, Speyer 1993.
 • 16. Szewczuk A., Strategiczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem transportowym, [w:] Transport, ed. W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw 2005.
 • 17. Twaróg J., Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
 • 18. Walczak I., Witkowski K., Koszty logistyczne w strategiach konkurencyjnych przedsiębiorstw, [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 • 19. Weber J., Logistik-Controlling, Schafer-Poeschl Verlag, Stuttgart 1993.
 • 20. Wodecka-Hyjek A., Outsourcing i co-sourcing jako forma współpracy dostawcy i odbiorcy usług, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 670, Kraków 2005.
 • 21. www.logistyka.net.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440992

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.