PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 69--77
Tytuł artykułu

Smart Specialisation in the Regions of Eastern Poland - Case Study

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inteligentne specjalizacje w województwach Polski Wschodniej - studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Pojęcie inteligentnych specjalizacji jest kluczowe dla polityki innowacji prowadzonej w UE w latach 2014-2020. W dokumentach Komisji Europejskiej podreśla się, że proces inteligentnych specjalizacji może być zastosowany zarówno w odniesieniu do najlepiej prosperujących, jak i do najmniej innowacyjnych regionów. Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Wschodniej z uwzględnieniem studium przypadku dotyczącym świętokrzyskiego. Wszystkie województwa Polski Wschodniej zidentyfikowały już regionalne inteligentne specjalizacje, rozpoczęły ich implementację, a także określiły narzędzia ich monitoringu i ewaluacji. Przykład województwa świętokrzyskiego pokazuje, że region zdecydował się zidentyfikować inteligentne specjalizacje w oparciu o szczegółowe analizy regionalne, studia foresightowe, zlecone zewnętrznie opracowanie eksperckie, konsultacje społeczne z regionalnymi interesariuszami, przy współpracy Banku Światowego. Region wybrał także koordynatorów poszczególnych inteligentnych specjalizacji, które zostały formalnie zatwierdzone w lutym 2014 r. System monitoringu i ewaluacji został także wdrożony. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza opisowa i analiza studium.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of smart specialisation (SS) is of crucial importance for the EU innovation policy in the years 2014-2020. It is emphasized in the EC's documents that the process of smart specialisation can be applied to all types of regions: the best performing as well as the least innovative ones. The main aim of the paper is to assess the importance of the smart specialisation process in Eastern Poland with a case study on the Świętokrzyskie region. All Eastern Poland regions have already identified smart specialisations, have started their implementation as well as have designed their monitoring and evaluation tools. The case of Świętokrzyskie shows that the region decided to design smart specialisations process with the use of detailed regional analysis, foresight studies, a report submitted by an external expert cabinet, public consultations with regional stakeholders and the assistance of the World Bank. The region has chosen the coordinators of selected smart specialisations that were formally approved in February 2014. The monitoring and evaluation system has also been implemented. As research methods, the authors used descriptive analysis and case study analysis.(original abstract)
Twórcy
 • University of Gdansk, Poland
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Ajmone Marsan G., Maguire G.K., 2011, Categorisation of OECD Regions Using Innovation-Related Variables, OECD Regional Development Working Papers, No. 2011/03, OECD Publishing.
 • Camagni R., Capello R., 2013, Regional innovation patterns and the EU regional policy reform: toward smart innovation policies, Growth and Change, Vol. 44.2, pp. 355-389.
 • Crescenzi R., Rodriguez-Pose A., 2012, An 'integrated' framework for the comparative analysis of the territorial innovation dynamics of developed and emerging countries, Journal of Economic Surveys, Vol. 26.3, pp. 571-533.
 • Czyżewska D., Golejewska A., 2014, Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 37, t. 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, pp. 209-220.
 • European Commission, 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3).
 • Eurostat Regional Database, http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database.
 • Foray D., David P.A., Hall B.H., 2009, Smart Specialisation - The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, 9, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf (accessed 26.11.2014).
 • http://www.sejmik.kielce.pl (accessed 25.07.2015).
 • McCann P., 2015, The Regional and Urban Policy of the European Union, Edward Elgar, Cheltenham.
 • McCann P., Ortega-Argiles P., 2013, Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy, Regional Studies, http://rsa.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00343404.2013.799769.
 • OECD, 2011, OECD Regional Outlook 2011: Building Resilient Regions for Stronger Economies, OECD Publishing, Paris.
 • OECD, 2013, Innovation-driven Growth in Regions: the Role of Smart Specialisation, OECD Publishing, Paris.
 • Operational Programme Eastern Poland 2014-2020, 16 December 2014.
 • PARP, 2012, Klastry w województwie świętokrzyskim,Warszawa.
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów 2015.
 • Rogut A., Piasecki B., 2013, NPF - wdrożenie wyników. Identyfikacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań inteligentnej specjalizacji regionów w oparciu o metody warsztatowe, Sprawozdanie końcowe z warsztatów, Łódź.
 • Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) 2014, Od absorpcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, January 2014.
 • Zdrojewski E.Z., Guzińska M., 2012, Regionalne zróżnicowanie sald migracji w Polsce (1999-2009), [in:] Krajobrazy migracyjne Polski, eds. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, Centre of Migration Research of the Warsaw University, Warszawa, pp. 163-186.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441050

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.