PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 9, cz. 2 Agile-Commerce - zarządzanie w erze cyfrowej | 191--203
Tytuł artykułu

Unijne usługi pośrednictwa celnego w działalności e-biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union Customs Brokerage Services in E-Business Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza poziomu informatycznego w realizowanych usługach celnych na rynku unijnym w porównaniu z ogólnym poziomem zaawansowania gospodarki cyfrowej w UE. (fragment tekstu)
EN
Customs brokerage services play an important role in international trade. Despite the fact that their contribution to the development of e-business is significant, their literature analysis is still rare. Because of globalization, business needs fast and reliable systems which will be helpful in import and export activities. Due to that fact, author tries to present most vital aspects of customs brokerage services and indicates future of those services, especially driven by the development of e-services. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Communication From the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee of the Regions, The Role of e-Government for Europe's Future (2003), 26.9.2003 COM 567 final, Brussels.
 • Council Resolution of 5 December 2003 on the Creation of a Simple and Paperless Environment for Customs and Trade, "Official Journal C 305", No. 16.12.2003.
 • Czyżowicz W., Gwardzińska E. (2010), Umowy w obsłudze celnej towarów [w:] Gospodarek J. (red.) (2010), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, SGH, Warszawa.
 • Electronic Customs Multi Annual Strategic Plan 2014. REVISION MASP Rev 2014 Version 1.2 (2014), 21.11.2014 Taxud.a.3 (2014) 2151261, Brussels.
 • EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020.
 • Gwardzińska E. (2009), Agencje celne w międzynarodowym obrocie towarowym, BW, Szczecin.
 • Gwardzińska E. (2012), The Standardisation of Customs Services in the European Union, "Word Customs Journal", vol 6, No. 1/2012.
 • Gwardzińska E. (2013), Plan awaryjny w środowisku celnym w zakresie stosowania prawa celnego, "Monitor Prawa Celnego i Podatkowego", nr 5.
 • Gwardzińska E. (2014a), Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i międzynarodowym, International Business and Global Economy, Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, IHZUG, UG.
 • Gwardzińska, E. (2014b), Świadectwo AEO jako gwarant bezpieczeństwa usług celnych w międzynarodowym łańcuchu dostaw [w:] Pieniak-Lendzion K. (red. nauk.), Nowogródzka T. (2014), Współczesny marketing i logistyka - globalne wyzwania, UPH, Siedlce 2014.
 • Kermode P. (2011), Note For The Attention Of The Delegates To The Electronic Customs Coordination Group (ECCG) And The Trade Contact Group (TCG), TAXUD Organisation And Chairmanship Of The ECCG, Brussels, Taxud A3/FJ (2015) 1671687.
 • Komisja Europejska, Jaki stopień cyfryzacji osiągnął twój kraj? Z nowych danych wynika, że niezbędny jest postęp w kierunku cyfrowej Europy [online], http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-15-4475_pl.htm.
 • Komisja Europejska (2010), Europejska agenda cyfrowa. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 19.5.2010 KOM 245 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Program e-clo, http://www.e-clo.gov.pl/projekty.
 • Projekt AES (2015), http://www.e-clo.gov.pl/documents/962230/1088125/Projekt+AES.pdf.
 • Projekt AIS (2015), http://www.e-clo.gov.pl/documents/962230/1156614/Projekt+AIS.pdf.
 • Ręgowski A. (2012), Informatyzacja działalności służby celnej. Syntetyczny opis podejścia, "Wiadomości Celne", nr 8-9.
 • Rozporządzenie Rady i PE ustanawiający Wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (2008), nr 450, Dz.U. UE L 145 z 4 czerwca.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (2013), Dz.Urz. UE L 269/1 z 10.10.
 • Zapendowska-Starzyk K., Flemming I., Naruszewicz S. (2010), Program e-Cło, "Wiadomości Celne", nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441068

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.