PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 78--87
Tytuł artykułu

Klaster Polski Radon elementem innowacyjnej współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Cluster Radon as the Element of Innovative Cooperation for the Development of SPA Tourism in Lower Silesia Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach zwrócono uwagę na innowacyjny Klaster Polski Radon, stanowiący element współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w woj. dolnośląskim. Klaster turystyczny, jako oryginalna koncepcja zintegrowanego zarządzania obszarem, stanowi przestrzenną koncentrację przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych rozbudowaną siecią relacji opartych na wspólnej trajektorii rozwoju (np. technologicznej, wspólnych rynkach docelowych itd.), zarówno konkurujących, jak i kooperujących. Klastry w Polsce to również ważny element polityki regionalnej, ponadregionalnej, skuteczny instrument wspierania rozwoju obszaru, umożliwiający trwałe podniesienie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki. Wraz ze stopniową integracją uczestników klastra, w efekcie dobrej wzajemnej komunikacji, usprawnionej przez platformę informatyczną, istnieje szansa na osiągnięcie bliskości społecznej, która spowodować może podwyższenie kapitału relacyjnego uczestników klastra.(abstrakt oryginalny)
EN
The research focused on the innovative Polish Cluster Radon constituting the element of cooperation for the development of spa tourism in Lower Silesia region. A tourism cluster, representing an original concept of integrated management of the area, constitutes a spatial concentration of mutually connected enterprises, institutions and organizations by means of a developed network of relations based on a common trajectory of development (e.g. technological, common target markets, etc.), which are simultaneously competing and cooperating in some aspects of operation. In Poland clusters also remain an important component of regional and transregional policy, an effective tool for supporting the particular area development, thus allowing for permanent improvement of competitiveness and innovativeness of local economy. Along with the gradual cluster participants' integration, as a result of good, mutual communication, facilitated by an information technology platform, there is a chance for achieving social proximity resulting in improved relations capital of the cluster participants.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gonda-Soroczyńska E., 2011, Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, s. 437-446.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2013, Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni uzdrowiska na przykładzie Czerniawy-Zdroju, Przestrzeń a rozwój, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 241, s. 252-261.
 • Gonda-Soroczyńska E., 2014, Wielofunkcyjność czy jednofunkcyjność? Uzdrowiska w obliczu przemian przestrzennych?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 320, s. 68-75.
 • Gonda-Soroczyńska E., Oleszek J., 2013, Kubaturowa infrastruktura uzdrowiskowa potencjałem turystycznym Świeradowa-Zdroju, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, z. 3/IV, s. 243-262.
 • Gonda-Soroczyńska E., Oleszek J., 2013, Współczesna architektura budynku w kontekście stylu rodzimego w uzdrowisku Lądek-Zdrój, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, z. 3/IV, s. 147-163.
 • Grzybowski M., Rużić D., 2004, Aktywizacja regionów o wysokim bezrobociu strukturalnym po akcesji Polski do Unii Europejskiej poprzez kreowanie klastrów przemysłowo-usługowych, [w:] Unia Europejska. Kto zyskał, a kto traci?, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 16 grudnia 2004 r., Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 • Norin S., 2003, Tourism Clustering & Innovation. Paths to Economic Growth & Development, ETOUR, Stockholm 2003.
 • Porter M.E., 1998, Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review, vol. 76, issue 6, Nov/Dec.
 • Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
 • Stasiak A., 2005a, Obszar jako produkt turystyczny, [w:] Pieńkos K. (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego na rynku krajowym i zagranicznym, WSE, Warszawa.
 • Stasiak A., 2005b, Strategie rozwoju produktu turystycznego obszaru, [w:] Panasiuk A. (red.), Polityka turystyczna, Wyd. Fundacji na rzecz US, Szczecin - Kopenhaga.
 • Stasiak A., Włodarczyk B., 2003, Produkt turystyczny - miejsce, Turyzm, z. 1.
 • Szultka S. (red.), 2004, Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2006, Małe miasta w okresie transformacji. Studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Zuzańska-Żyśko E., 2007, Małe miasta w strefie oddziaływania ośrodków regionalnych, Biuletyn KPZKPAN, z. 232, s. 62-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441070

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.