PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 107--116
Tytuł artykułu

Zasady nabywania gruntów pod drogi publiczne w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Principles of Land Acquisition for Public Roads in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto temat sposobów pozyskiwania gruntów na cele budowy dróg publicznych. Przepisy prawne utrudniające możliwość pozyskiwania gruntów na cele budowy drogowej komunikacji publicznej stanowiły hamulec rozwoju sieci drogowej. Taki stan rzeczy wymusił poniekąd dostosowanie przepisów prawa w taki sposób, by pozyskiwanie gruntów na cele komunikacji publicznej przez administrację rządową i samorządową było w znacznym stopniu ułatwione. Regulacje prawne dopuszczają obecnie różne sposoby przejęcia nieruchomości pod inwestycję drogową, wśród nich znajduje się: umowa kupna-sprzedaży, wywłaszczenie nieruchomości, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W obecnej formie znacznie uproszczono procedurę nabywania gruntów na cele realizacji dróg publicznych, a co za tym idzie - przyspieszeniu uległ proces budowy dróg publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The study discusses the ways of acquisition of land for the purposes of constructing public roads. In the recent years we have witnessed development of the public road network in Poland, as well as the modernisation of existing routes. Unfortunately, the development of the road network was slowed down by legal regulations that hindered the possibility to acquire land for the construction of public communication roads. This state of affairs has, in a way, forced the adjustment of legal regulations to facilitate the acquisition of land for public roads by public administration and self-government bodies. Current legal regulations permit several ways to acquire real property for the purposes of road investment, including sales agreements, expropriation, and decision on permission for the performance of a road investment. The new form significantly simplifies the procedure of land acquisition for the realisation of public road investments, which in turn accelerates the process of constructing public roads.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bełej M., Walacik M., 2009, Ewolucja procedur nabywania nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe a zasada równowagi stron, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 17, nr 4.
 • Gdesz M., Trembecka A., 2011, Regulowanie stanu prawnego nieruchomości pod drogi, Wydawnictwo Gall, Katowice.
 • Jaworski J., Prusaczyk A., Tułodziecki A., Wolanin M., 2013, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
 • Pietrzykowski K., 2015, Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J., 2001, Zobowiązania - część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015, poz. 542).
 • Stacherzak A., Hełdak M., Kazak J., 2014, Obciążenia finansowe gmin kosztami realizacji dróg, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 331.
 • Szuma K., 2011, Decyzja o przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w kontekście regulacji z art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Nieruchomości nr 8.
 • Tomaszewski K., 2012, Realizacja inwestycji drogowych we współpracy z podmiotem prywatnym, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Trembecka A., 2011, Jedna decyzja zamiast pięciu, Magazyn Geoinformacyjny Geodeta nr 11, listopad.
 • Trembecka A., Kwartnik-Pruc A., 2009, Geodezyjno-prawne problemy związane z przygotowaniem dokumentacji dla celów inwestycji drogowych na terenie Krakowa, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 19.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 460).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015, poz. 782).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2013, poz. 687).
 • Wojtas M., 2013, Politechnika Śląska. Analiza procesu pozyskiwania gruntu pod drogi publiczne na przykładzie odcinka autostrady A1, Acta Scientiarum Polonarum. Geodesia et Descriptio Terrarum 12 (3), s. 27-38.
 • Źróbek S., Walacik M., 2008, Problematyka nabywania gruntów pod budowę dróg, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 16, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.