PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 127--135
Tytuł artykułu

Zmiany nierówności poziomu rozwoju gospodarczego powiatów w Polsce - konwergencja czy dywergencja?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Level of Economic Inequalities Across Poviat Units in Poland - Convergence or Divergence?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artyku.u jest analiza zmian nierowno.ci w zakresie poziomu rozwoju lokalnego w Polsce poprzez empiryczn. weryfikacj. absolutnej Ŕ-konwergencji gospodarczej pomi.dzy powiatami w latach 2004-2014. W modelowaniu ekonometrycznym wykorzystano alternatywny wobec PKB miernik rozwoju na poziomie lokalnym, nazwany zagregowanym wska.nikiem rozwoju ekonomicznego (ZWRE). Wyniki bada. wskazuj., .e w badanym okresie mala.y nierowno.ci w poziomie rozwoju gospodarczego powiatow w Polsce, jednak proces Ŕ-konwergencji przebiega. bardzo powoli.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze changes in economic inequalities at the local (poviat) level in Poland by an empirical verification of the absolute â-convergence across poviats in the years 2004-2014. An alternative to GDP measure of a local development, called the aggregated index of an economic development, was used in the econometric analysis. The results indicate a decrease in the level of inequalities across poviats in Poland, but the â-convergence pace was very slow.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X.X., 1992, Convergence, Journal of Political Economy, vol. 100, no. 2, s. 223-251.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X.X., 2004, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge.
 • Bishop P., Gripaios P., 2006, Earnings convergence in UK counties: a distribution dynamics approach, Applied Economics Letters, vol. 13, no. 1, s. 29-33.
 • Brakman S., Garretsen H., Gorter J., van der Horst A., Schramm M., 2005, New Economic Geography, Empirics and Regional Policy, CBP Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Hague, http://www.eco.rug.nl/~brakman/NEG_CPB2005.pdf (15.06.2015).
 • Bukenya J.O., Gebremedhin T.G., Schaeffer P.V., 2002, Income Convergence: A Case Study of West Virginia Counties, Research Paper, 2002-03, Alabama A&M University.
 • Domański R., 2012, Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hampl M., 2007, Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice, Sociologický časopis/Czech Sociological Review, vol. 43, no. 5, s. 889-910.
 • Higgins M.J., Levy D., Young A.T., 2006, Growth and Convergence across the United States: Evidence from County-Level Data, The Review of Economics and Statistics, vol. 88, no. 4, s. 671-681.
 • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kisiała W., Bajerski A., Stępiński B., 2015, Realizacja regionalnych programów operacyjnych: analiza profili absorpcji funduszy unijnych w układzie centrum-peryferie, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 8, s. 113-131.
 • Kisiała W., Stępiński B. (red.), 2012, Obszary metropolitalne jako bieguny wzrostu - analiza wpływu wykorzystania funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów. Raport końcowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Korec P., Polonyová E., 2011, Zaostávajúce regióny Slovenska - pokus o identifikáciu a poukázanie na príčiny, Acta Geographica Universitatis Comeniae, vol. 55, no. 2, s. 165-190.
 • Kossowski T., 2009, Konwergencja przestrzenna - aspekty teoretyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nr 8, s. 7-20.
 • Kusideł E., 2013, Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., 2011, Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Malaga K., Kliber P., 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Markowska M., Strahl D., 2012, Evaluation of the European Union Regions Convergence Regarding Innovation, Argumenta Oeconomica, 1(28), s. 41-67.
 • Markowska-Przybyła U., 2010, Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 85-110.
 • Martin P., Ottaviano G.I.P., 2001, Growth and Agglomeration, International Economic Review, 42, 4, s. 947-968.
 • Piętak Ł., 2014, Konwergencja regionalna w Hiszpanii w latach 1995-2012, Gospodarka Narodowa, 5(273), s. 161-187.
 • Romanowski R., 2015, Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Solow R.M., 1956, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 70, no. 1, s. 65-94.
 • Stępiński B., 2014, Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, praca doktorska.
 • Wójcik P., 2008, Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, 2(32), s. 41-60.
 • Ying-xia P., Rong-hua M., Ying G., Xing-yuan H., 2005, Spatial-temporal dynamics of regional convergence at county level in Jiangsu, Chinese Geographical Science, vol. 15, no. 2, s. 113-119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441140

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.