PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 167--178
Tytuł artykułu

Dysfunkcje w wykonywaniu usług publicznych - przykład budowy i eksploatacji oświetlenia miejsc publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunctions in the Performance of Public Services - Example of Building and Exploitation of the Lighting of Public Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przedstawia warunki i ograniczenia w oświetlaniu miejsc publicznych w Polsce. Mimo upływu wielu lat od transformacji politycznej nadal istnieją pewne dysfunkcje w tym obszarze w świadczeniu usług publicznych. Struktura własności infrastruktury oświetleniowej ma znaczący wpływ na możliwości efektywnego wydatkowania środków na zadania samorządowe. Wpływ ten widoczny jest po porównaniu wydatków ponoszonych na eksploatację punktu świetlnego, z uwzględnieniem własności infrastruktury oświetleniowej podzielonej między samorządy i spółki energetyczne. Wynik tej analizy stanowić może dla większości gmin wskazówkę w poszukiwaniu skutecznego i efektywnego sposobu zarządzania usługami oświetleniowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
In this publication the autor presents conditions and limitations concerning lighting of public places in Poland. Despite the passage of many years of political transformation there are still some dysfunctions in this area in the provision of public services. The ownership structure of the lighting infrastructure has a significant impact on the possibility of effective spending of local governmens tasks. This influence can be seen by comparing the expenses incurred for the exploitation of the light point, taking into account the lighting infrastructure ownership divided between local governments and energy companies. The result of this analysis may pose to the majority of municipalities a clue in the search for effective and efficient way to manage lighting services.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barczyk S., 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza - zarządzanie - polityka, UE Katowice, Katowice
 • Frączkiewicz-Wronka A. (red.), 2013, Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, Studia Ekonomiczne, nr 168/13.
 • Gniadkowski A., 2010, Gminy w kleszczach monopolu, Forum Samorządowe, nr 9(46).
 • Górczewska M., Ślęk B., 2008, Oświetlenie dróg, ulic i miejsc publicznych, Analizy Ministerstwa Gospodarki, Departament Energetyki, Warszawa.
 • Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hausner J. (red.), 2014, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, t. II, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kachniarz M., 2013, Pomiar efektywności usług publicznych - zarys koncepcji i spodziewanych rezultatów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 284.
 • Kołodko G., 2007, Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość, Ekonomista, nr 6/2007.
 • Kożuch B., Kożuch A. (red.), 2011, Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, ISP UJ, Kraków.
 • MŚ, 2012, Broszura informacyjna programu \"SOWA\" Ministerstwa Środowiska 2012_ 12, Warszawa.
 • PN-EN 13201 Oświetlenie dróg.
 • Postuła M., 2013, Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766.
 • Szkopek G., 2012, Samorządy kontra Energa, Tygodnik Płocki, nr 2.
 • Szulc Z., 2005, Powiedzmy energetyce dość!, Wspólnota, nr 10.
 • Szumowski W., 2014, Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji, Nauki o Zarządzaniu 4(21).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994, nr 89, poz. 414 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54, poz. 348 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004, nr 19, poz. 177 ze zm.).
 • Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 14, poz. 114 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • Weber M., 2014, Drogi spór o punkt świetlny, Rzeczpospolita, nr 03.
 • www.bip.gov.pl/ - witryny internetowe biuletynu informacji publicznej wybranych jednostek samorządu terytorialnego.
 • www.cire.pl (11.05.2015).
 • Żółciak T., 2011, Gminy dają się wykorzystywać firmom energetycznym i przepłacają za oświetlenie, Gazeta Prawna, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441162

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.