PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 44 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 195--206
Tytuł artykułu

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów unii europejskiej

Warianty tytułu
The Development of Organic Agriculture in Poland Comparing to European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba ukazania kształtowania się rolnictwa ekologicznego w Polsce, głównie w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, na tle pozostałych krajów Unii. Celowi artykułu podporządkowano części składowe tekstu, w których ukazano istotę rolnictwa ekologicznego i jego rozwój w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Część pierwszą artykułu (teoretyczną) oparto na literaturze przedmiotu. W części drugiej przeprowadzono analizę omawianej problematyki przy wykorzystaniu dostępnych danych statystycznych ujętych w raportach krajowych i zagranicznych, sprawozdawczości statystycznej (GUS, Eurostat).(abstrakt oryginalny)
EN
The constituent parts have been subordinated to the main aim of the article, where the essence of organic agriculture have been shown, also the development of organic agriculture in European Union countries, especially in Poland and the perspectives the Polish organic agricultural development. The first - theoretical part is based on the study literature. In the second part the quantification of analyzed gist has been done by using available statistic data which are collected in the national and international reports regarding to the analyzed issues, the statistical reporting: GUS, Eurostat.(original abstract)
Rocznik
Strony
195--206
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Błażej, J. (red.). (2011). Kompendium rolnictwa ekologicznego. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Unions (2013). European Union.
 • FiBL, IFOAM (2016). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, Frick. Bonn.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdp c440&plugin=1 (3.04.2016).
 • Komorowska, D. (2011). Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 • Komorowska, D. (2012). Intensywność produkcji i wyniki produkcyjne wybranych typów gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA, XIV (5), 107-112.
 • Komorowska, D. (2012). Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, seria G, 99 (4), 105-120.
 • Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Mebratu, D. (2008). Sustainability and Sustainable Development: Historical and Conceptual Review. Environ, Impact Assessment Review, 18 (6), 493-520.
 • Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2011-2014 (2011). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (2013). Warszawa: GIJHARS.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014 (2015).Warszawa: GIJHARS.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.05.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. Dz.U. nr 77, poz. 699.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.05.2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy wytwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego. Dz.U. nr 77, poz. 700.
 • Runowski, H. (1996). Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Runowski, H. (red.). (2007). Finanse gospodarstwa rolnego. Materiały w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007-2013". Warszawa.
 • Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96 (4), 182-193.
 • Sołtysiak, U. (red.). (1993). Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 • Sołtysiak, U. (red.). (1995). Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 • The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2008. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Bonn, Germany and Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland.
 • Ustawa z 16.03.2001 r. o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. nr 38, poz. 452.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441204

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.