PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 226--239
Tytuł artykułu

Czynniki i przejawy suburbanizacji postindustrialnej w miastach średnich województwa dolnośląskiego na przykładzie Bolesławca i Jeleniej Góry

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors and Consequences of Post-Industrial Suburbanization in Towns of Lower Silesia on the Example of Bolesławiec and Jelenia Góra
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania ruchów migracyjnych na kierunku miasto-wieś dla województwa dolnośląskiego w okresie 1995-2012 wykazały pogłębiającą się tendencję kształtowania suburbiów wokół miast największych i najprężniej rozwijających się. Zjawisko to zaobserwowano także w miastach mniejszych, postindustrialnych, m.in. Jeleniej Górze i Bolesławcu. W artykule przeanalizowano skalę i kierunki odpływu mieszkańców z tych miast, pokazano rozwój zabudowy mieszkaniowej w gminach sąsiednich, dokonano oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej miast. Postawiono hipotezę o przyczynach suburbanizacji wokół ośrodków postindustrialnych. Potwierdzono m.in., że suburbanizacja jest wynikiem wielu nakładających się procesów. Wykazano też, że pierwotną przyczyną suburbanizacji w badanych miastach był upadek przemysłu i związany z tym kryzys gospodarczy.(abstrakt oryginalny)
EN
The research of urban-rural migratory flows for the Lower Silesian Voivodeship at the period 1995-2012 has shown a progressive process of suburbanization in the biggest and the most developed cities. This process has also been observed in postindustrial towns like Jelenia Góra and Bolesławiec. The article examines the scale and directions of inhabitants outflow, shows the development of residential areas in the neighbouring communities and assesses socio-economic and spatial situation of both towns. The authors formulated the hypothesis of suburbanization reasons near postindustrial centers. It has been confirmed that suburbanization appears as a result of numerous interconnected processes. The primary reason of suburbanization in the both towns was the fall of industrial sector and as a result - economic crisis. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • BDL, Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl (1.08.2015).
 • Borowik I., 2003, Blokowiska. Miejski habitat w oglądzie socjologicznym. Studium jakości wrocławskich środowisk mieszkaniowych, Arboretum, Wrocław.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Wyd. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Gabrysiak T., Żak P., 2015, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bolesławiec, www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public (1.12.2015).
 • Gzell S., 2010, Doktryna urbanistyczna w czasach zarazy, "Przegląd Urbanistyczny", t. I/II, s. 10-14.
 • Jakóbczyk-Bryszkiewicz J., 2012, Procesy urbanizacji, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 175-206.
 • Jażdżewska I. (red.), 2010, Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Wyd. NOMOS, Kraków.
 • Lisowski A., Grochowski M., 2008, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bolesławiec, Załącznik do uchwały Nr XLI/408/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 r.
 • Ładysz J., 2015, Drugie domy: skala zjawiska, czynniki lokalizacji, wpływ na rozwój lokalny na przykładzie wybranych miejscowości we wrocławskim obszarze funkcjonalnym, [w:] Malikowski M., Palak M., Halik J. (red.), Zmiany w przestrzeni współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 81-96.
 • Majer A., 1998, Kryzys miast, Folia Sociologica nr 27, s. 85-115.
 • Skidelsky R., 1999, Świat po komunizmie, Wyd. Znak, Kraków.
 • Szkurłat E., 2000, Akceptacja miejsca zamieszkania w Łodzi, Warszawie i Krakowie - studium porównawcze, [w:] Jażdżewska I. (red.), XIII Konserwatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Katedra Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 215-222.
 • Śliwa M., 2004, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku), [w:] Bagiński E. (red.), Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą województwa dolnośląskiego, Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław, s. 101-115.
 • Uchwała Nr 383. XXXVIII.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra.
 • Uchwała Nr XXXVII/458/13 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441210

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.