PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 438 Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej | 127--138
Tytuł artykułu

Problematyka rodzinna w dokumentach strategicznych polskich województw na przykładzie małopolski

Warianty tytułu
Family Issues in The Strategic Documents of Polish Voivodeships - Example of Małopolska Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój cywilizacyjny powoduje dynamiczne zmiany w życiu społeczeństw, które wpływają również na sposób funkcjonowania rodziny. Zmienia się jej model, zmieniają się role poszczególnych jej członków i ich potrzeby. Pojawiają się różne problemy, stanowiące wyzwanie nie tylko dla samych rodzin, ale i władz publicznych. Wynika to z konsekwencji, jakie dysfunkcje rodziny powodują dla życia zarówno społecznego, jak i gospodarczego każdego państwa. Z punktu widzenia władz publicznych istotne wydaje się prowadzenie polityki ukierunkowanej nie na regulowanie sposobu funkcjonowania rodziny, lecz na jej wspieranie przez zapewnienie odpowiednich warunków. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu na szczeblu regionalnym w województwie małopolskim politykę rodzinną można uznać za priorytetową(abstrakt oryginalny)
EN
The development of civilization entails dynamic changes in the functioning of societies that also influence the functioning of the family. Nowadays we observe changes in family model and roles of individual members and their needs. There are various problems that constitute a challenge not only for families but also for public authorities. This is due to the consequences that cause family dysfunctions for both social life and economic life of every country, including among other things the proper functioning of the labor market. From the point of view of the public authorities the introduction of a policy oriented not to regulate the functioning of the family, but its support by providing appropriate conditions for the operation seems to be important. The aim of this study is to answer the question to what extent at the regional level in the Małopolskia Voivodeship family policy can be considered as a priority(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Cichowicz E., 2014, Uwarunkowania przeobrażeń polityki rodzinnej - wybrane przykłady oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wsparcia rodzin, [w:] Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich,
 • Kubów A., Szczepaniak-Sienniak J. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 364, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław.
 • Durasiewicz A., 2012, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych krajów UE, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Radom.
 • Delivering on the Europe 2020 Strategy. Handbook for Local and Regional Authorities, https://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe 2020 Handbook for Local and Regional Authorities.pdf (16.01.2016).
 • Golinowska S., Rysz-Kowalczyk B., 2014, Regionalne strategie polityki społecznej i rynku pracy narzędziem prowadzenia polityki społecznej, Polityka Społeczna, nr 10.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kondycja małopolskiej rodziny, 2014, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Kraków, http://www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/zakonczone/kondycja-malopolskiej-rodziny.html (25.09.2015).
 • Noworól A., Szczudlińska-Kanoś A., 2014, Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju. Analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego, Polityka Społeczna, nr 11-12.
 • Plan zarządzania strategią rozwoju województwa małopolskiego 2011-2020, http://www. malopolskie. pl/Pliki/2012/zal_uchwala ZWM 1590_11.pdf (27.09.2015).
 • Polakowski M., Szelewa D., 2013a, Polityka społeczna a problemy migracji, Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej, nr 7.
 • Polakowski M., Szelewa D., 2013b, Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie, Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej, nr 8.
 • Program strategiczny "Włączenie społeczne" - projekt, http://www. malopolskie.pl/pliki/2013/PS_ Włączenie_Społeczne_po ZWM.pdf (27.09.2015).
 • Raport z realizacji "Strategii rozwoju województwa małopolskiego na lata 2000-2006" w połowie okresu programowania, http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,121313.html (25.09.2015).
 • Raport z realizacji "Strategii rozwoju województwa małopolskiego 2011-2020 za okres 2011-2013", http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Wdrazanie_SRWMi.pdf (26.09.2015).
 • Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2001-2006, http://www.malopolskie.pl/ strategia/pliki/strategiamalopolskiverpolska.pdf (24.09.2015).
 • Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013, http://www.malopolskie.pl/ Pliki/2006/Strategia_RozwojuWM2013.pdf (25.09.2015).
 • Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2011-2020, http://www.malopolskie.pl /Pliki/2011/strategia.pdf (26.09.2015).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64, poz. 593, ze zm.www.małopolskie.pl (27.09.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.