PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 89 | nr 145 | 95--132
Tytuł artykułu

Metody prognozowania upadłości wykorzystywane w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa - wyniki badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bankruptcy Forecasting Methods Used by Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życia gospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczącego zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować. (abstrakt oryginalny)
EN
As bankruptcy presents a risk to almost every company operating in the market economy, forecasting of corporate failure should be of utmost importance for managers. Many methods that enable corporate failure prediction have been invented so far, but only a few are utilized by Polish entrepreneurs. The main objective of this article is to identify bankruptcy forecasting methods used by Polish companies and the frequency of their use. This was achieved by conducting a survey by questionnaire sent by mail to 703 joint-stock companies listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange or on NewConnect. Due to a low response rate, a similar research was conducted on another group of firms. The article presents and compares the findings of both studies. The general conclusion of this joint comparison is that modern methods of corporate failure prediction like univariate and multiple discriminant analysis models are not commonly utilized by Polish business practitioners and that urgent effort in educating managers in bankruptcy prediction is needed from government and academic institutions. (original abstract)
Rocznik
Tom
89
Numer
Strony
95--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Argenti J. (1976), Corporate Collapse, McGraw-Hill, London.
 • Bednarski L. (1998), Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 46, SKwP, Warszawa.
 • Bogdanienko J. (2002), Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Czech A. (1999), Józefa Lisaka "Ekonomia jednostkowa": przyczynek do dziejów nauki o przedsiębiorstwie w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Działocha-Świetlikowska A. (2003), Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej, Difin, Warszawa.
 • Fedak Z. (1996), Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. II, SKwP, Warszawa.
 • Gajęcki R. (1997), Rozwój firmy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Grice J., Dugan M. (2001), The limitations of bankruptcy prediction models: some cautions for the researcher, "Review of Quantitative Finance & Accounting", 17 (2).
 • Gowthorpe C. (2005), Management Accounting for Non-specialists, Thomson Learning, London.
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe", seria II.
 • Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", 5.
 • Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Kopczyńska L. (2009-2010), Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, SKwP, Oddział Okręgowy w Łodzi, Łódź.
 • Kopczyńska L. (2001), Odpowiedzialność za zagrożenie kontynuacji działania przedsiębiorstwa i skutki zagrożenia, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 6 (62), SKwP, Warszawa.
 • Kortan J. (1993), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa - materiały pomocnicze do studiowania dyscypliny, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego / EAP Europäische Wirtschafts-hochschule Berlin, Łódź, Berlin.
 • Kortan J. (red.) (1997), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Palepu K., Healy P., Bernard V., Peek E. (2007), Business Analysis and Valuation: Text and Cases, Thomson Learning, London.
 • Pałczyńska-Gościniak R. (2001), Dylematy analizy finansowej w ocenie zasadności kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 3 (59), SKwP, Warszawa.
 • Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa, Łódź.
 • Sobańska I. (red.) (2010), Rachunkowość zarządcza: podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Stawasz E. (1999), Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szymczak M. (red.) (1979), Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Stasiewski T. (1995), Upadek przedsiębiorstw, przyczyny, symptomy i metody przewidywania, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 33, SKwP, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 • Zdyb M. (2000), Nie najlepsze prognozy, "Rzeczpospolita", 7 sierpnia.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 570 Kontynuacja działalności, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, KIBR, http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/msrf/MSRF_570.pdf (dostęp 30.01.2014).
 • http://finanse.wp.pl/wid,8808431,prasa_25.html?P page =4 (dostęp 6. 04. 2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.