PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1(18) | 32--42
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność cywilna placówki medycznej a odpowiedzialność cywilna lekarza - zarys problemu w kontekście analizy przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Third Party Liability Insurance of Medical Facility and Third Party Liability Insurance of Medical Personnel - Case Study Outline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł porusza skomplikowaną tematykę odpowiedzialności cywilnej za błędy medyczne zarówno w kontekście tendencji odszkodowawczych, jak i relacji formalno-prawnych zaangażowanych w ów proces podmiotów w warunkach aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Przedmiotem analizy zawartej w publikacji jest hipotetyczny przykład tzw. szkody medycznej w kontekście interpretacji zapisów prawa, będących podstawą odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego oraz placówki medycznej za zawinione działanie lub zaniechanie. Analizując stanowisko doktryny oraz orzecznictwa, uwypuklono kluczową rolę w procesie ustalania odpowiedzialności cywilnej placówki medycznej za "podwykonawcę - lekarza" relacji panujących pomiędzy wykonującym czynności medyczne a zatrudniającą go jednostką. Relacje te wynikają zarówno z zapisów zawartej pomiędzy stronami umowy, jak również z faktycznych zasad współpracy w danej placówce. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the complicated subject of liability for medical errors under the current trend of "damages" and the formal and legal relationships involved in this process in terms of entities currently valid legal status. The analysis contained in this publication is a hypothetical example of "medical loss" in the context of the interpretation of the law, which are the basis of civil liability of medical personnel and medical facilities for the wrongful act or omission. Article analyzing the position of the doctrine and the jurisprudence emphasizes the crucial role in determining civil liability of medical facility for "subcontractor - doctor", relationship prevails between performing medical procedures, and it employer - the relationship arising both from the provisions of the agreement entered into between the parties, as well as the actual principles of cooperation occurring in your facility. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bączyk-Rozwadowska K., Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Borysiak W., Janiszewska B., (w:) Safjan M. (red.), Prawo wobec medycyny i biotechnologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 242-246.
 • Filar M. et al., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Karczewska N., Regulacja prawna odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza w Chinach, "Prawo i Medycyna" nr 46 (1/2012).
 • Klimek D., Przeciwdziałanie zastępowaniu umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, "Polityka Społeczna" 2010, nr 7.
 • Machnikowski P., Odpowiedzialność za wykonawcę powierzonej czynności, (w:) Olejniczak A. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej za lekarza jako podwładnego, "Państwo i Prawo" 2008, nr 9, s. 3-15.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Nesterowicz M., Przemiany odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy leczeniu (od odpowiedzialności cywilnej do ubezpieczeniowej i gwarancyjnej), "Państwo i Prawo" 2000, nr 2.
 • Syska M., Deliktowa odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej za szkodę wyrządzoną przez lekarza jako podwładnego a czynności podejmowane w ramach "prywatnej praktyki lekarskiej", "Prawo i Medycyna" nr 45 (2/2011), s. 5-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441286

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.