PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(17) | 56--68
Tytuł artykułu

Główne świadczenia stron umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Main Benefits of the Parties to the Life Insurance Concluded with Insurance Capital Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zobowiązanie ubezpieczyciela obejmuje dwa świadczenia główne: wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej oraz zarządzanie na zlecenie ubezpieczającego, lecz nie na jego rachunek, aktywami ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Świadczeniom tym odpowiadają dwa główne świadczenia ubezpieczającego: zapłata składki oraz zapłata opłaty za zarządzanie. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest przede wszystkim umową ubezpieczenia i musi spełniać warunki wynikające z jej essentialia negotii w zakresie określoności sumy ubezpieczenia oraz następczości świadczenia ubezpieczyciela w stosunku do zajścia wypadku ubezpieczeniowego (śmierci osoby ubezpieczonej). Definicja umowy ubezpieczenia dyskwalifikuje takie umowy, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do sumy wpłaconych składek albo wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, bądź też ma charakter iluzoryczny. W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym kwota wykupu nie jest ani świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 k.c., ani świadczeniem ubocznym; nie jest przede wszystkim świadczeniem w rozumieniu art. 353 k.c. Wypłata kwoty wykupu jest obowiązkiem obciążającym ubezpieczyciela, obowiązkiem odrębnym od długu. Wypłata kwoty wykupu we właściwej wysokości oraz we właściwym terminie jest wyznacznikiem należytego wykonania zobowiązania, polegającego na zwrotnym przeniesieniu na ubezpieczającego środków pieniężnych stanowiących równowartość aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Za wykup ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczycielowi jakiekolwiek wynagrodzenie. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest kontraktem najwyższego zaufania i nosi cechy czynności powierniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the insurance contract concluded with Insurance Capital Fund an insurer is obliged to provide two kinds of benefits: payment of premium and payment of management fee. Life insurance contract with Insurance Fund is still an insurance contract and must fulfill the conditions essentialia negotti as far as the determination of insurance sum and providing the benefit in case of insurance event ( death of a person insured) is concerned. According to the definition of insurance agreement disqualified are those insurance contracts in which the responsibility of an insurer is limited just to the sum of premiums paid, the value of the assets of Insurance Capital Fund or when this responsibility is illusive. In life insurance contracts with Insurance Capital Fund the redemption value, as stated in the article 385 of the Civil Code, does not belong to the category of main benefit or the side benefit. Basically, the redemption value cannot be considered as the benefit in the first place. Payment of the redemption value is an insurer's obligation separate from the debt. Payment of the redemption value in proper amount and proper time is the sign of the correct fulfillment of the insurer's duty. It is the transfer of resources, equal to the assets of the Insurance Capital Fund, back to the insurer. For the redemption of the insurance an insurer is not entitled to any compensation. Life insurance agreement with the Insurance Capital Fund is the document of the highest social trust. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Bibliografia
 • A. Chłopecki, Wykorzystanie konstrukcji umowy ubezpieczenia na rynku finansowym a problem tzw. obejścia prawa, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013, nr 2, s. 4 i nast.
 • W. Kamieński, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2010 r., dotyczącego wysokości opłaty likwidacyjnej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 13(2/2012), s. 166-184.
 • Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 208
 • A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo. Próba określenia konstrukcji prawnej, "Państwo i Prawo" 1977, nr 8-9, s. 50.
 • P. Zawadzka, Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 147.
 • W. Kamieński, Niezapłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie, "Prawo Asekuracyjne" 2009, nr 4, s. 41-53.
 • M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 84
 • M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 121.
 • A. Chłopecki, Obrót instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck, Warszawa 2006
 • P. Zapadka, Komentarz do art. 75 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (w:) M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1081.
 • M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 271, 273-274.
 • A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 • T. Dybowski, A. Pyrzyńska, (w:) Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 241.
 • M. Wiśniewski, Wartość wykupu polis życiowych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2012, nr 2, s. 36-37.
 • W. Kamieński, Wykup ubezpieczenia. Wybrane zagadnienia z praktyki ubezpieczeniowej, "Prawo Asekuracyjne" 2010, nr 3, s. 14-28
 • Z. Radwański, Teoria umów, PWN, Warszawa 1977, s. 72.
 • M. Szczepańska, Wypowiedzenie i zmiana umowy ubezpieczenia na życie przez ubezpieczyciela, "Prawo Asekuracyjne" 2014, nr 3, s. 159
 • K. Ślebzak, Recenzja: M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2011, "Państwo i Prawo" 2012, nr 10, s. 121-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441302

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.