PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(16) | 22--42
Tytuł artykułu

Nadzór nad obrotem znaczącymi udziałami w instytucjach finansowych na przykładzie rynku ubezpieczeniowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Supervision of Turnover of Significant Shares of Financial Institutions - Insurance Market Example
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie obrotu znaczącymi udziałami w instytucjach finansowych, w tym w krajowych zakładach ubezpieczeń, poddane jest szczegółowemu reżimowi prawnemu. Omawiany obszar reglamentacji prawnej rynku ubezpieczeniowego znajduje swoje umotywowanie w standardach międzynarodowych, przede wszystkim w prawie europejskim, czego przejawem są regulacje wprowadzone dyrektywą 2007/44/WE, implementowane do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Uprawnienia organu nadzoru związane z planowaną zmianą struktury właścicielskiej krajowego zakładu ubezpieczeń obejmują od strony merytorycznej w szczególności badanie potencjalnego nabywcy, osób mających kierować działalnością zakładu ubezpieczeń w wyniku planowanej transakcji, a także aspekt spełniania przez zakład ubezpieczeń wymogów ostrożnościowych. Uprawnienia te skorelowane są z obowiązkami potencjalnego nabywcy znaczącego udziału w zakładzie ubezpieczeń, tj. przede wszystkim z obowiązkiem zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia transakcji oraz z koniecznością przedłożenia stosownych dokumentów umożliwiających organowi nadzoru dokonanie oceny. Dopełnieniem całości rozwiązań reglamentacyjnych są przepisy ustanawiające sankcje za naruszenie unormowań dotyczących zmian właścicielskich w zakładzie ubezpieczeń. Analiza regulacji odnoszących się do poruszonego w artykule aspektu funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego prowadzi do konstatacji o szczególnie istotnym znaczeniu aktywności nadzorczej w tym aspekcie. Poprzez ingerencję w stosunki właścicielskie krajowego zakładu ubezpieczeń, czyli w sferę chronioną konstytucyjnie, Komisja Nadzoru Finansowego realizuje ustawowo przypisane cele, polegające na ochronie interesów klientów zakładów ubezpieczeń. Omawiane regulacje dowodzą zatem prymatu tej ostatniej wartości nad wolnością gospodarczą i stanowią jednocześnie próbę zachowania między nimi względnej równowagi, czego dowodem jest obciążenie organu nadzoru licznymi obowiązkami proceduralnymi, w szczególności wprowadzenie ścisłego terminu na wydanie decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of turnover of significant shares of financial institutions, including domestic insurance companies, is regulated by specific legal provisions. The area in question is subject to legal restrictions that find motivation in international standards, mainly in the European Law. Manifestation of these regulations are provided for in Directive 2007/44/EC, implemented in the Polish Insurance Activity Act. Competence of the supervisory authority with regards to planned change in the ownership structure of a domestic insurance company cover on its merits, in particular, examination of the potential buyer, persons managing the business of insurance company as a result of the proposed transaction, as well as the aspect of compliance by the insurance company with prudential requirements. These powers are correlated with the obligations of a potential buyer of significant share in an insurance company, that is primarily the responsibility of noticing the intention to carry out a transaction and the necessity to submit relevant documents to enable the supervisory authority to make an assessment. Supplementing overall solutions of regulatory powers are the provisions establishing penalties for violation of regulations relating to ownership changes in the insurance company. Analysis of the regulation relating to the aspect recognized in this article - aspect of the functioning of the insurance market - leads to an observation of particular importance of supervisory activities in this regard. By interfering with the ownership relations of domestic insurance companies, which is in the realm of constitutional protection, the Financial Supervision Authority implements statutory objectives, namely the protection of interests of insurance companies' clients. These regulations therefore prove the primacy of the latter over the economic freedom and are at the same time an attempt to maintain a relative balance between them. It is evidenced by introducing numerous procedural obligations of the supervision authority including, in particular, a strict deadline for issuing a decision. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
22--42
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski; Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Bibliografia
  • M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 3 R-Z, PWN, Warszawa 1995, s. 867
  • M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2010, s. 254
  • J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 541
  • Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999, s. 307, 309 i przywołana tam literatura
  • M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawne formy działania administracji, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 314.
  • E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 93
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441320

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.