PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(16) | 80--93
Tytuł artykułu

Wpis postanowienia umowy do rejestru klauzul abuzywnych - prawomocność orzeczenia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entry of the Contract Provisions into the Registry of Abusive Clauses - Validity of the Judgment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie wątpliwości, które dotyczą prawomocności wpisu danego postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zarówno doktryna prawnicza, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego nie wypracowały jednolitych standardów oraz nie określiły jednoznacznie skutków wpisu postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Jedno stanowisko zakłada, iż wpis do rejestru klauzul niedozwolonych rodzi skutek w postaci prawomocności rozszerzonej takiego wyroku i dotyczy również osób trzecich, niebiorących udziału w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Istnieje jednak stanowisko odmienne, które wskazuje, że wpis danego postanowienia nie wyklucza możliwości wytoczenia wobec innego przedsiębiorcy ponownego powództwa o uznanie takiej klauzuli za niedozwoloną. Konieczne w tym zakresie są kompleksowe rozwiązania systemowe, które zwiększą przejrzystość rejestru klauzul abuzywnych oraz ułatwią pracę sądów. W artykule opisano również pozostałe skutki (procesowe oraz publicznoprawne) wpisu danego postanowienia do rejestru. Wykorzystanie przez danego przedsiębiorcę w obrocie z konsumentami postanowienia tożsamego z wpisanym do rejestru klauzul abuzywnych (lub podobnego do niego) stanowi w świetle ustawy o ochronie konkurencji konsumentów praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Stosowanie przez przedsiębiorców takich praktyk usankcjonowane jest karą pieniężną. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim of the following article is to present doubts related to the validity of the judgment concerning entry of a contract provision into the registry of abusive clauses. Both the legal doctrine and jurisdiction of the Polish Supreme Court did not construct a uniform standard nor explicitly identified the effects of the entry of the contract provision into the registry of abusive clauses. One position assumes that the entry in the register of abusive clauses results in an extended validity of such a judgment that also refers to third parties not participating in the proceedings before the Competition and Consumer Protection Court. However, other opinion is also presented which indicates that entry of contract provisions into the registry does not preclude the possibility of filing another complaint against a trader for recognition of the clause as abusive. Complete systemic solutions that will increase transparency of the register of abusive clauses and will also facilitate the work of the courts are therefore required in this field. The article also describes other effects (related to litigation and public law) of entry of a contract provision into the registry. The use by a trader of provisions identical to the ones entered into the registry of abusive clauses (or similar to it) in consumer relations is under the provisions of the Polish Competition and Consumer Potection Act a practice violating collective consumer interests. The use of such practices by businesses is sanctioned by a fine. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Bibliografia
 • H. Ciepła et al., Kodeks postępowania cywilnego, t. 1, Komentarz do artykułów 367-50537, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 144.
 • M. Michalska, M. Wojewoda, Kilka uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone, "Radca Prawny" 2008, nr 4/5
 • M. Michalska, Wyrokowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, (w:) Ł. Błaszczak (red.), Wokół problematyki orzeczeń, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2007, s. 48-50.
 • K. Flaga-Gieruszyńska, (w:) A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 830-832.
 • M. Jagielska, Glosa do postanowienia SN z dnia 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06, "Europejski Przegląd Sądowy" 2007, nr 5, s. 44-47.
 • M. Bednarek, Wzorce umów w prawie polskim, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 224.
 • W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, Księgarnia Wydawnictw Prawniczych, Warszawa 1946, cz. 1, s. 210-211
 • M. Michalska, M. Wojewoda, op. cit., s. 10; W. Broniewicz, Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, "Studia Iuridica" 1976, s. 80
 • M. Sychowicz, Z problematyki prawomocności orzeczeń w procesie cywilnym, "Przegląd Sądowy" 1996, nr 11-12, s. 53.
 • W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 244.
 • M. Michalska, Glosa do uchwały SN z 19 grudnia 2003 r., III CZP 95/03, "Przegląd Sądowy" 2008, nr 4.
 • J. Moskala, Glosa do uchwały SN z dnia 13 lipca 2006 r., III SZP 3/06, LEX.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.