PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(16) | 94--104
Tytuł artykułu

Sądowa waloryzacja świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia zawartych z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na przykładzie ubezpieczenia renty odroczonej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Judical Indexation of Insurance Benefits Related to Insurance Contracts with the Polish State Insurance Company from the Period of People's Republic of Poland Illustrated with an Example of Deferred Pension
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadczenie należne uposażonemu na podstawie umowy ubezpieczenia renty odroczonej w razie ziszczenia się ryzyka śmierci ubezpieczonego, może podlegać waloryzacji sądowej przewidzianej w art. 3581 § 3 k.c. Podstawowymi przesłankami zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego, który jest odstępstwem do kodeksowej zasady nominalizmu oraz zasady pacta sunt servanda, są istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania oraz rozważanie interesów stron zgonie z zasadami współżycia społecznego. Co warto zauważyć, nie ma obiektywnego schematu i zawsze stosowalnego wskaźnika waloryzacji i dlatego kryteria jej dokonywania zostały pozostawione uznaniu sędziowskiemu. Wydaje się, że na gruncie ubezpieczenia renty odroczonej i urealnienia wysokości należnego uposażonemu świadczenia, najbardziej właściwym kryterium waloryzacji jest odniesienie siły nabywczej pieniądza do średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z okresu zawarcia umowy/uiszczenia składek przez ubezpieczonego do okresu spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Ryzyko utraty wartości waluty w czasie nie może obciążać w sposób wyłączny jednej tylko strony stosunku ubezpieczenia i powinno być sprawiedliwie rozłożone pomiędzy ubezpieczonego/uposażonego i ubezpieczyciela. Nie zmienia to jednak faktu, iż ubezpieczyciel, jako podmiot konstrukcyjnie powołany do ponoszenia ryzyka ubezpieczeniowego, powinien przyjmować to ryzyko w zakresie przekraczającym ½. (abstrakt oryginalny)
EN
Benefits payable under the deferred pension's insurance policy in case of insured party's death are subject to indexation according to art. 3581 § 3 of Polish Civil Code. The main conditions for applying indexation clause which is an exception from the principles of payment in nominal amount and pacta sunt servanda rule provided for by Civil Code are the following: substantial change of money's purchasing power and weighing the parties' interest in accordance with the principles of community coexistence. It should be noticed that there is no one universal pattern and indexation rate which could be always applied so the criteria of indexation are subject to judicial discretion. It seems that most suitable criterion for the deferred pension's indexation is to compare money's purchasing power to average monthly wages and salaries from the time of the conclusion of insurance contract/payment of insurance premiums up until the performance of obligation by the insurer. The risk of deprecation of currency should not be borne by only one party to the insurance policy but should be fairly distributed between insurer and insured person/beneficiary. However the insurer as the entity which statutory obligation is to bear insurance risk should cover more than half of this risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--104
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
  • A. Nerka, Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2009, nr 1-2, s. 71
  • R. Morek, (w:) K. Osajda (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego, wersja elektroniczna, Legalis - C.H. Beck, 2013
  • J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Lex, Sopot 1998, s. 201, (za:) A. Nerka, Sądowa waloryzacja świadczeń z ubezpieczenia osobowego, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2009, nr 1-2, s. 77.
  • A. Brzozowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. 1, wersja elektroniczna, Legalis - C.H. Beck, 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.