PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 3 | nr 3 | 21--34
Tytuł artykułu

Dylematy terminologiczne wokół pojęcia nadużycia w przedsiębiorstwach

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Terminological Dilemma of the Concept Fraud in the Comapnies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z chwilą, gdy pojawiła się działalność gospodarcza, pojawiła się chęć oszukiwania i naginania rzeczywistości w imię własnej korzyści (łac. pro bono sua). Artykuł jest próbą uporządkowania panującego chaosu terminologicznego wokół pojęcia nadużyć (ang. fraud) w przedsiębiorstwach prywatnych poprzez traktowanie nadużyć jako pojęcia parasolowego. Sugestia ta została wysunięta w ramach pracy magisterskiej obronionej w 2015 roku w Katedrze Finansów i Rachunkowości MŚP UŁ. Promotorem była dr A. Skoczylas-Tworek. Zastosowana przeze mnie metoda badawcza to krytyczna analiza obecnego piśmiennictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
At the moment when an economic activity emerged, cheating and bending the rules for own benefits surfaced will of cheating and bending the rules for own benefits (lat. pro bono sua). Hence this topic is not a novelty. The main aim of this paper is sorting put the terms and a presentation of my own division of frauds. This proposal was put forward within my Master Thesis. It was defended in 2015 in Finance and Accountancy of SMEs Chair UL. The tutor was A. Skoczylas-Tworek. A research method which was employed by me is a critical analysis of a current writing concerning the fraud topic. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
21--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albrecht W. S., Albrecht C., Albrecht C. C., 2008, Current Trends in Fraud and its Detection, information Security Journal: A Global Perspective", vol. 17, issue 1.
 • Aluchna M., 2008, Oszustwa korporacyjne (część I): geneza, skala i zagrożenia, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", z. 86, SGH, Warszawa.
 • Appelbaum R. P., Chambliss W. J., 1997, Sociology: A Brief Introduction, Wydawnictwo Longman, New York.
 • Bela A., Bolesławska E., 2005, Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora, Biblioteka audytora, Infoaudit, Warszawa.
 • Bereśniewicz M., Kuchenbeker J., 2012, Jak zbudować korporacje odporna na nadużycia?, "Przegląd antykorupcyjny. Czasopismo Centralnego Biura Antykorupcyjnego", nr 1(2).
 • Croall H., 2001, Understanding White Collar Crime, Filadelfia.
 • Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, data tłumaczenia - grudzień 2012, The IIA.
 • Edelhertz H., 1970, The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar' Crime, National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice, U.S. Department of Justice Law Enforcement Assistance Administration.
 • Flostoiu S., 2012, The Relationship Between Internal Audit and Fraud, "Biuletin Stiintific" 2012, vol. 17 (June).
 • Friedrichs D. O., 2002, Occupational Crime, Occupational Deviance and Workplace Crime. Sorting out the Difference, "Criminal Justice", vol. 2(3), Londyn.
 • Giese J., 1980, White-Collar-Crime and Blue-Collar-Crime, Ludwig-Maximilians Universitaet, Munchen.
 • Górniok O., 1995, Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grabarczyk G., 2002, Przestępczość gospodarcza na tle przemian ustrojowych w Polsce, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Hollinger R. C., Clark J. P., 1983, Theft by Employees, Lexington Books, Lexington.
 • Iyer N., Samociuk M., 2007, Spacer po linie. Opowieść o defraudacji i korupcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jasiński W., 2013, Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext, Warszawa.
 • Kraciuk J., 2012, Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51.
 • Maj M., Ambroziak D., 2013, Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach, Oficyna a Wolters Klu- wer Business, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotyczących oszustw.
 • Napierała H., 2005, Społeczna percepcja zjawiska przestępczości "białych kołnierzyków", [w:] J. Sójka (red.), Etyka biznesu po "Enronie ", Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Nyc M., 2008, Przestępstwa białych kołnierzyków jako zagrożenie dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, "Bezpieczeństwo", nr 1/2.
 • Pauch D., 2010, Nadużycia jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw, [w:] Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, "Zeszyty Naukowe nr 585: Ekonomiczne Problemy Usług", nr 50.
 • Pauch D., 2012, Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwach w świetle badań, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 2, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Rossi E., 2012, Five Tips to Reduce the Risk of Internal Fraud: Keeping Controls Current, "The CPA Journal", vol. 10.
 • Schmitt R., 1958, Strafrechtlichemassnahmen gegen Verbande, Stuttgart.
 • Słowniczek Terminów Rewizji Finansowej, http://www.ifac.org/sites/default/files/downloads/ Polish_GuidetoUsingISAs_Glossary.pdf.
 • Świda W., 1982, Prawo karne, PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, DzU 1971, nr 12 , poz. 114 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 • Wells J. T., 2006, Nadużycia w firmach, vademecum zapobieganie i wykrywanie, LexisNexis, Warszawa.
 • Zikmund P., 2008, 4 steps to a Successful Fraud Risk Assessment, "Jnternal Auditor", vol. 2.
 • [www1] http://sjp.pwn.pl/sjp/uchybienie;2531911.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441420

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.