PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 194 Z badań nad pomiarem i oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych | 95--113
Tytuł artykułu

Zakres absorbcji innowacji technicznych przez małe przedsiębiorstwa przemysłowe

Warianty tytułu
The Range of Absorption of Technological Innovations by Small Industriall Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich kilkunastu latach, a więc w okresie gwałtownie postępującej rewolucji naukowo-technicznej, za nie podlegający dyskusji przyjmuje się pogląd, iż postęp techniczny odgrywa obecnie decydującą rolę we wzroście gospodarczym. Jednak mimo nadawania innowacjom i postępowi technicznemu dużej rangi wśród czynników wzrostu gospodarczego, wiedza dotycząca tych tematów jest często ogólnikowa i mało precyzyjna. Nierzadko jest nieadekwatna do nowych problemów niesionych przez współczesną rzeczywistość gospodarczą. Jednym z podstawowych problemów, przed którymi obecnie stanęła polska gospodarka, jest konieczność restrukturyzacji przemysłu. Przyjmuje się, że w przemyśle polskim w wyraźny sposób winna ulec zwiększeniu rola przemysłu drobnego. Jednym z podstawowych czynników rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych małej skali jest absorbcja innowacji technicznych. Istnieje zatem realne zapotrzebowanie na wiedzę ekonomiczną dotyczącą kwestii transferu postępu technicznego do przemysłu drobnego. Dotychczasowe ustalenia poparte ustaleniami empirycznymi, a odnoszące się do omawianej kwestii nierzadko wydają się być niewystarczające, zważywszy na nowe jakościowo warunki funkcjonowania polskiego przemysłu. Sytuacja ta stała się impulsem do napisania niniejszego artykułu. Głównym jego celem jest dokonanie konfrontacji ustaleń teoretycznych, określających najkorzystniejszy, pożądany zakres działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych małej skali z wynikami badań empirycznych odnoszących się do tego zagadnienia, które zostały przeprowadzone przez autora niniejszego opracowania. Wśród zagadnień teoretycznych zostały na wstępie zarysowane funkcjonujące współcześnie poglądy dotyczące wpływu skali gospodarowania na efektywność i intensywność działalności innowacyjnej. W dalszej części opracowania określono kierunki specjalizacji w sferze działalności innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi o różnej skali wielkości. Pozwoliło to wyznaczyć zakres działalności przemysłu drobnego w dziedzinie postępu technicznego. Tak teoretycznie określony zakres działalności innowacyjnej dla małych przedsiębiorstw przemysłowych został następnie poddany konfrontacji z wynikami wspomnianych badań empirycznych. W badaniach tych uwagę skupiono głównie na analizie rozmiarów i struktury badanego zbioru innowacji oraz wielkości ekonomicznych odzwierciedlających efektywność tych przedsięwzięć. W rezultacie porównania ustaleń teoretycznych z wynikami badań empirycznych sformułowano wnioski co do wyboru najkorzystniejszego zakresu absorbowanych przez przemysł drobny innowacji technicznych. (fragment tekstu)
EN
The basic aim of the paper is to confront theoretical assumptions which determine the optimal desired range of innovation activities in small industrial enterprises with empirical investigation carried out by the author. Among the theoretical problems modern opinions concerning the influence of the scale of economy upon the effectiveness and intensity of innovation activities are outlined. The paper also shows specialization directions in innovation activities between industrial enterprises of different sizes. This facilitates determination of the of small industry activities in the field of technogical progress. The range of innovation activities of small enterprises is then confronted with the results of empirical studies. The studies comprise 17 small metallurgical industrial enterprises in Great Poland region. Data for the analysis are obtained from questionaires covering 25 cases of new technological solutions implemented in the studied enterprises. Comparison of theoretical assumptions with the results of empirical investigations makes it possible to formulate the conclusions concerning the optimization directions of technological innovations absorbed by small industry. The paper states that the improved effectiveness of the industrial enterprises is most efficiently assured by: product innovations, small or medium - scale innovations, innovations based on the most modern technological solutions and those of new, modernization character. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • B. Fiedor, Teoria innowacji, Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • D. Hamberg, R and D: Essays on the Economics of Research and Development, New York 1966.
 • E. Mansfield, Industrial Research and Technological Innowation, An Econometric Analysis, New York 1968.
 • E. Mansfield, Size of Firm, Market Structure and Innovation, Journal of Political Economy, December 1963.
 • Fotografie przedsięwzięć innowacyjnych (raport syntetyczny), opracowanie zbiorowe pod red. S. Krajewskiego, Instytut Planowania, Warszawa 1979.
 • J. Mujżel, Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych (problemy wybrane), W: Ekonomiczny mechanizm procesów innowacyjnych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.
 • J. Solarz, Innowacje w organizacjach gospodarczych. Wstęp do analizy porównawczej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 • J.K. Galbraith, Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
 • K. Poznański, Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • L. Rosiennik, Procesy integracyjne w rozwiniętym kapitalizmie a postęp techniczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Research Management, 15 July 1974, Industry Plans Morc R-D, Spending for 1975-1978 Period.
 • S. Krajewski, Procesy innowacyjne w przemyśle, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 • S. Skowroński, Małe przedsiębiorstwo. Sposób na efektywność, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
 • W. Adams, J.D. Dirlam, Big Steel, Invention and Innovations, Quarterly Journal of Economics, May 1966.
 • W. Siwiński, Kapitalizm wielonarodowy, Przesłanki i bariery integracji gospodarczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • W. Spruch, Strategia postępu technicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441468

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.