PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 194 Z badań nad pomiarem i oceną działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych | 164--180
Tytuł artykułu

Metody kwantyfikacji czynników kształtujących wydajność pracy

Warianty tytułu
Quantification Methods of Factors Influencing Labour Productivity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W badaniach nad wydajnością pracy największą trudność stanowi poszukiwanie precyzyjnych metod pomiaru ilościowych zależności pomiędzy wydajnością pracy a czynnikami ją kształtującymi. Pomiar wpływu ilościowego poszczególnych czynników wydajności pracy jest dokonywany za pomocą kilku znanych metod. Poza stosowanymi często w analizie ekonomicznej przedsiębiorstw metodami opisowymi, zwanymi też jakościowymi, do najbardziej znanych należą tradycyjne metody wyodrębniania wpływu czynników na wzrost wydajności pracy oraz metody statystyczno-ekonometryczne. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena możliwości wykorzystania najbardziej typowych metod pomiaru ilościowych zależności między wydajnością pracy a czynnikami ją kształtującymi ze szczególnym uwzględnieniem postępu technicznego. Niewielka objętość niniejszego opracowania nie pozwala na wszechstronne i wnikliwe przedstawienie każdej z omawianych metod. Stąd ograniczono się jedynie do zaprezentowania istoty poszczególnych metod oraz ukazania możliwości ich praktycznego wykorzystania w badaniach ilościowych zależności. Biorąc to pod uwagę, przedstawiono najpierw syntetyczną charakterystykę czynników wydajności pracy, a następnie omówiono postęp techniczny jako czynnik wydajności pracy. Zasadniczą część opracowania stanowi prezentacja metod kwantyfikacji czynników wydajności pracy, zarówno metod tradycyjnych, jak i statystyczno-ekonometrycznych. (fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to present and to evaluate the possibilities of using various methods of measuring quantitative dependencies between labour productivity and the factors which determine it with particular reference to technological progress. The first part presents a synthetic characteristics of labour productivity factors. Then technological progress as a labour productivity factor is discussed. Presentation of the quantification methods of labour productivity factors, both traditional and statistical-econometric, constitutes the basic part of the paper. Studies concerning the usefulness of particular methods reveal a number of shortcomings and limitations in their application in quantitative investigations of the discussed values. The major part of the measurement methods assumes that labour productivity is a function of technical development of labour and of technological progress. It should also be stressed that technological progress as a whole is not taken into account because the progress in the construction of products which is an integral part of technological progress is omitted. Among the presented methods the most useful are the following: analysis of causes, correlation - regression method, modified method of functional dependencies and method of share. The latter, based upon different assumptions, provides wide possibilities of investigating not only the joint influence of technological and organizational progress but of each of them separately. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Karpiński, Zatrudnienie i wydajność pracy w przemyśle w latach 1961-1965, Gospodarka Planowa nr 1, 1967.
 • F. Krawiec, Czynniki wzrostu wydajności pracy, Wydawnictwo CRZZ, Warszawa 1971.
 • J. Kordaszewski, Praca i zatrudnienie w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1969.
 • J. Lisikiewicz, Postęp techniczny a wydajność pracy w przemyśle, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • J. Pajestka, Zatrudnienie i inwestycje a wzrost gospodarczy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
 • K. Wandelt, Studia nad postępem technicznym i organizacyjnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1972.
 • K. Zając, Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.
 • L. Bednarski, Analiza wydajności pracy w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 3, 1977.
 • M. Broner, Z metodologii badania czynników wpływających na wydajność pracy, Gospodarka Planowa, 1968, nr 9.
 • Measuring Labour Productivity, ILO, Geneve 1969.
 • R. Kulczycki, Statystyczne metody badania wydajności pracy w przemyśle. Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1957.
 • S. Felbur, Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad efektywnością gospodarowania, Wydawnictwo Instytutu Planowania, nr 54, Warszawa 1978.
 • S. Smoliński, Elementy ekonomiki przemysłu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1982.
 • S. Strumilin, Problemy wydajności pracy, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
 • T. Kulawczuk, Wydajność pracy w przemyśle socjalistycznym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • W. Bednarczyk, Kwantyfikacja czynników wzrostu wydajności pracy metodą udziału, Przegląd Organizacji nr 11, 1979.
 • W. Bednarczyk, Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na wzrost wydajności pracy, Ekonomika i Organizacja Pracy, nr 10, 1976.
 • W. Janasz, Wpływ postępu technicznego na postęp ekonomiczny w przedsiębiorstwie, Doskonalenie Kadr Kierowniczych, nr 7-8, 1985.
 • Zeszyt Metodyczny GUS, nr 46, Metody badań statystycznych wydajności pracy w przemyśle, Warszawa 1981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441474

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.