PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 (5) | 108--117
Tytuł artykułu

The New System of Financing Science Horizon 2020 as a Development Opportunity for European and Polish Science

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nowy system finansowania nauki Horyzont 2020 jako szansa rozwoju europejskiej i polskiej nauki
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule autor bada, na ile strategiczne założenia programu Horyzont 2020 są szansą dla polskiej nauki. Program przeznacza znaczące środki na określone zadania, takie jak implementacja innowacji, wyzwania społeczne. Mimo dość niskich wydatków publicznych na edukację, Polska mieści się w średniej Unii Europejskiej. W przypadku konkursów Horyzont 2020 kryteria premiowane są inne od obowiązującego w Polsce algorytmu podziału finansów. Nacisk położony został na związki nauki z biznesem, co w Polsce nie jest jeszcze bardzo powszechne. Środki te oznaczać będą prawdziwy sprawdzian potencjału polskich jednostek naukowych. W artykule autor przeanalizował opinie środowiska naukowego dotyczące tego, w czym jego przedstawiciele upatrują szans, a w czym zagrożeń programu.(abstrakt oryginalny)
EN
The author examines how the strategic objectives of Horizon 2020 are an opportunity for Polish science. The program allocates significant resources to specific tasks such as the implementation of innovation and social challenges. Despite relatively low public expenditure on education, Poland is placed in the European Union average. However, in the case of competitions Horizon 2020 bonus criteria are different from the current Polish finance division algorithm. Emphasis was placed on the relationship between science and the labor market, which in Poland is not significant. These funds will mean a true test of the potential of Polish scientific institutions. In this article the author has analyzed the various opinions of scientific environment in terms of opportunities and threats.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
108--117
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • School of Management in Gdańsk ; College of Engineering and Health in Warsaw
Bibliografia
 • Baran A., 2014, Prawne aspekty innowacyjności w kontekście kluczowych technologii wspomagających, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, no. 71, pp. 11-20.
 • Bugaj J.M. et al., 2012, Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ, materiały konferencyjne, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/wplyw_szkolnictwa_wyzszego_na_pkb_040712_1.pdf (10.11.2015).
 • Cavas B., 2015, A new challenge by The European Union has already started: responsible research and innovation, Journal of Baltic Science Education, vol. 14, no. 3, pp. 292-294.
 • Figiel A., 2014, Prezes PAN prof. Michał Kleiber o finansowaniu inwestycji w innowacje w nowej perspektywie 2014-2020, http://interia360.pl/polska/mazowieckie/artykul/prezes-pan-prof-michal-kleiber-o-finansowaniu-inwestycji-w-innowacje-w-nowej-perspektywie-2014-2020,68105 (23.11.2015).
 • Firlej K.A., 2013, Innovation in the European Union in the light of Lisbon Strategy and Europe 2020 Strategy, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7543 (10.11.2015).
 • Fundacja im. Lesława A. Pagi, 2015, Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, http://www.paga.org.pl/files/597592077/file/Raport_Polskie_szkolnictwo_wy%C5%BCsze_a_potrzeby_rynku_pracy_14_04_2015.pdf (10.11.2015).
 • GUS, 2012, Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2011 r., Warszawa.
 • GUS, 2014, Szkolnictwo wyższe i ich finanse w 2013 r., Warszawa.
 • Hońko S., 2013, Źródła finansowania uczelni w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, Handel Wewnętrzny, no. 6, pp. 144-155.
 • Jongbloed B., 2010, Funding Higher Education: A View Across Europe, European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels.
 • Komisja Europejska, 2014, Horizon 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Horyzont 2020, http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59 (10.11.2015).
 • Krasiński Z., 2015, Odwrócić trend, Forum Akademickie, no. 6, https://forumakademickie.pl/fa/2015/ 06/kronika-wydarzen/odwrocic-trend/ (23.11.2015).
 • Łukaszewska K., 2015, Skąd się biorą pieniądze na uczelni, cz. 1 - dotacja algorytmiczna, Gazeta Uniwersytetu Warszawskiego, no. 1, pp. 8-11.
 • Macilwain C., 2015, Economic divide taking toll on European science, Nature, 8 January, vol. 517, p. 123.
 • Mejlgaard N., Bloch C., 2012, Science in society in Europe, Science and Public Policy, no. 39, pp. 695-700.
 • Nowak A.Z., Niewiadomski A., 2014, Finansowanie nauki w Polsce - pomoc czy przeszkoda?, Kongres Kultury Akademickiej, Kraków, http://kongresakademicki.pl/wp-content/uploads/2014/03/Finansowanie_nauki_w_Polsce.pdf (10.11.2015).
 • Opinie MNiSW, 2012, Horyzont 2020, Forum Akademickie, no. 1, https://forumakademickie.pl/fa/2012/01/horyzont-2020/ (10.11.2015).
 • Owen R., Macnaghten P., Stilgoe J., 2012, Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society, Science and Public Policy, no. 39, pp. 751-760.
 • Polska tworzy kolejną koalicję państw UE w sprawie Horyzontu 2020, 2.06.2015, https://www.forum- akademickie.pl/aktualnosci/2015/6/2/2838/polska-tworzy-kolejna-koalicje-panstw-ue-w-sprawie-horyzontu-2020/ (23.11.2015).
 • Schiebinger L., 2014, Scientific research must take gender into account, Nature, 6 March, vol. 507, p. 9.
 • Schomberg von R., 2011, Prospects for Technology Assessment in a framework of responsible research and innovation, [in:] Technikfolgen abschätzen lehren: Bildungspotenziale transdisziplinärer Methode, M. Dusseldorp, R. Beecroft (ed.), Springer VS, Wiesbaden, pp. 39-61.
 • Szczepaniak W., 2013, Zarządzanie ryzykiem w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w szkole wyższej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 761, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, no. 60, pp. 515-524.
 • Vrabie M., Baetu S-A., 2013, The Perspectives of Research In The Construction Field In Romania During The 2014-2020 Period, Constructii, no. 2, pp. 3-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441546

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.