PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(14) Inżynieria Systemów Technicznych | 77--85
Tytuł artykułu

Wyznaczenie efektywności wykorzystania kombajnu ścianowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determination of the Effectiveness of the Longwall Shearer Use
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z istotnych problemów polskiego górnictwa jest słabe wykorzystanie posiadanych urządzeń, a w szczególności maszyn górniczych. Dla poprawy tego stanu konieczne jest podejmowanie działań mających na celu rzeczywistą ocenę stopnia wykorzystania tych maszyn. Uzyskane wyniki powinny stać się podstawą działań odpowiednich służb w celu poprawy tej sytuacji. Przedstawione w artykule badania i ich wyniki powinny stanowić istotne źródło informacji w zakresie analizy i oceny wykorzystania kombajnu ścianowego w procesie podziemnej eksploatacji węgla kamiennego. W artykule skoncentrowano się na kombajnie ścianowym, który stanowi pierwsze ogniwo zestawu maszyn wykorzystywanego w podziemnej eksploatacji. Efektywność jego pracy, rozpatrywana w obszarze dostępności, wydajności oraz jakości urobku ma podstawowe znaczenie dla oceny całego procesu eksploatacyjnego. Wykorzystując dane pozyskane z urządzeń automatyki przemysłowej, dla każdego z tych obszarów wyznaczono odpowiednie wskaźniki, które następnie umożliwiły wyznaczanie wskaźnika efektywności całkowitej (OEE) kombajnu. Analizę przeprowadzono dla 66 zmian roboczych, a uzyskane wyniki wskazują na duże rezerwy w zakresie wykorzystania tej maszyny. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the main problems of Polish coal mining is a poor use of equipment, in particular mining machines. To improve this state, it is necessary to take actions aiming at real evaluation of the use of these machines. The results should form the basis of proper service's activities in order to improve this situation. The research and the results, which the article presents, should be a crucial source of information for the analysis and the evaluation of the use of the longwall shearer in the process of underground exploitation of coal. The article is focused on the longwall shearer, which is the first link of the set of machines used in underground exploitation. Effectiveness of its work, considered in the area of availability, performance and quality of the excavated material, is essential for the evaluation of the whole exploitation process. Using data obtained from industrial automation devices, proper indicators for each of these areas were designated and they allowed the determination of the Overall Equipment Effectiveness (OEE) indicator for the longwall shearer. The analysis was conducted for 66 work shifts and the results indicate that there are large reserves in the area of use of this machine. (original abstract)
Rocznik
Strony
77--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • A. Brzeziński. OEE dla operatorów. Całkowita efektywność wyposażenia, Wrocław: ProdPress, 2009.
 • G.A. Einicke i inni. "Longwall Mininig Automation. An Application of Minimum-Variance Smoothing." IEEE Control Systems Magazine, nr 6, 2008.
 • S. Elevli, B. Elevli. "Performance Measurement of Mining Equipments by Utilizing OEE." Acta Montanistica Slovaca t. 15, nr 2, 2010.
 • W. Mazurek. Wskaźnik OEE - Teoria i praktyka. wydanie II. Neuron, 2014, Pobrano z: http://www.neuron.com.pl/pliki/oee.pdf [Dostęp: 11.02.2016].
 • S. Nakajima. Introduction to TPM. Total Productive Maintenance. Portland, Oregon: Productivity Press, 1988.
 • H. Przybyła. "Ryzyko zakłócenia procesu wydobycia w warunkach ścian o wysokiej koncentracji produkcji." Przegląd Górniczy, nr 9, 2009, s. 103-106.
 • K. Szewczyk. "Efektywność wyposażenia, jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa." Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 685, Szczecin 2011.
 • W. Warachim, J. Maciejczyk. Ścianowe kombajny węglowe. Katowice: Śląskie Wydawnictwo Techniczne, 1992.
 • "Zestawienie maszyn, urządzeń urabiających i ładujących w mechanicznym procesie urabiania oraz warunki decydujące o ich doborze." Pobrano z: http://slideplayer.pl-/slide/8850097/ [Dostęp: 21.03.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441558

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.