PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 4 Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy | 254--275
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty polityki społecznej Unii Europejskiej: od polityki równościowej do zarządzania kulturą płci

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected aspects of European Union Social Policy: from the Egalitarian Politics to Managing the Culture of the Sex
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesne organizacje są pod wieloma względami różnorodne a jednym z podstawowych wymiarów zróżnicowania jest płeć. W ramach tego podziału można zauważyć wiele nierówności, które utrudniają funkcjonowanie organizacji, obniżają ich potencjał i stają się przyczyną indywidualnych porażek kobiet. Do najważniejszych można zaliczyć: dyskryminację zarobkową i zjawisko szklanego pułapu. Jedną ze strategii, jaką mogą w tych okolicznościach przyjąć organizacje, jest planowe i systematyczne zarządzania kulturą płci. Wprowadzona zmiana może wyróżniać przedsiębiorstwo wśród konkurentów, wzbogacać jego tożsamość oraz przyczyniać się do odnoszenia jednostkowych i organizacyjnych sukcesów. Polityka społeczna Unii Europejskiej jawi się jako kluczowe narzędzie w walce z powyższymi problemami. Europejski Fundusz Społeczny utworzony w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą do dzisiaj skutecznie wspiera fundusze krajowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary organizations are in many respects diverse and a sex is one of vital statistics of the diversity. As part of this division it is possible to notice a lot of irregularities which are making it difficult for the organization to function, are lowering their potential and are becoming a cause of individual defeats of women. To most important it is possible to rank: the paid discrimination and the phenomenon of the glass ceiling. One of strategies organizations can in these circumstances accept which, is scheduled and systematic of managing the culture of the sex. The implemented change can single the enterprise out amongst competitors, to enrich his identity and to contribute to be individual and organizational successes. Such action is becoming part of a social policy agenda of the European Union, emphasizing the need of the equality and diversities onthe- job.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Brilmann J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 2. Bugdol M. (2011), Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach wielokulturowych, Difin, Warszawa.
 • 3. Dikstra J., Plantega J. (2003), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk.
 • 4. Earley P., Ang S. (2003), Cultural Intelligence-Indyvidual Interactions across Cultures, Stanford University Press, Stanford.
 • 5. Feltynowska U. (2005), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa.
 • 6. Griffin R. (2008), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • 7. Grzegórska L. (2009), Kobieta musi zarabiać, "Newsweek Polska" nr 49.
 • 8. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics (10.03.2016).
 • 9. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=e n&pcode=tsdsc340 (10.03.2016).
 • 10. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics (10.03.2016).
 • 11. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 12. Kozak M. (2014), Nierówności regionalne, w: Nierówności społeczne w Polsce, B. Kłos, J. Szymańczak (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • 13. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 • 14. Popularna Encyklopedia Powszechna (1994), L. Czopek (red.), Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • 15. Robbins S., DeCenzo D. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 16. Steward J. (2003), Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa.
 • 17. Stoner J., Freeman E., Gilbert D. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 18. Strojny J., Muszalska A. (2005), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem wybranych elementów budżetu państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 7.
 • 19. Trzpil A. (2010), Konspekt, Polityka gospodarcza i społeczna, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk.
 • 20. Waszczak S. (2009), Postawy wobec różnorodność - uwarunkowania, próba typologii, implacje, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Jachnowicz M. (red.), Wolters-Kluwer, Kraków.
 • 21. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/ (28.11.2015).
 • 22. www.efs.lubuskie.pl (28.11.2015).
 • 23. www.ewt.gov.pl (28.11.2015).
 • 24. Zachariasz K. (2013), Trzy kobiety w zarządzie firmy to lepsze wyniki firmy, "Gazeta Wyborcza", 15 marca 2013.
 • 25. Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Forum odpowiedzialnego biznesu, Warszawa, 29 października 2008, http:/witryna wiejska.org.pl/DATA/warsztaty "Zarządzanie różnorodnością" (28.11.2015).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441670

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.