PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(97) | 5--8
Tytuł artykułu

Warunki ograniczające i stymulujące inwestycje w nieruchomości na obszarach rewitalizacji w miastach objętych projektami pilotażowymi (Bytom, Wałbrzych, Łódź)

Warianty tytułu
Conditions Limiting and Stimulating Investment in Regeneration Areas in Cities Included in Pilot Projects (Bytom, Wałbrzych, Łódź)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przypadku trzech miast w Polsce (Łodzi, Bytomia i Wałbrzycha) degradacja społeczna, gospodarcza, środowiskowa i techniczna obszarów miejskich doprowadziła do znacznego zmniejszenia ich atrakcyjności w oczach mieszkańców i inwestorów. Skala problemów uzasadnia udzielenie wsparcia rewitalizacji tych miast z poziomu krajowego. Znaczenie ich odnowy potwierdzono w Umowie Partnerstwa zawartej między Polską a Unią Europejską, jednym z problemów związanych z niską atrakcyjnością są niskie ceny nieruchomości oraz niewielka płynność na lokalnym rynku nieruchomości. Głównym celem artykułu jest przybliżenie ograniczeń inwestycji w nieruchomości na obszarach zdegradowanych. Na tym tle zaprezentowane zostaną planowane przez miasta pilotażowe działania niwelujące deficyty informacyjne na obszarach rewitalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the case of three cities in Poland (Lodz, Bytom and Wałbrzych) the degradation of social, economic, environmental and technical urban areas has led to a significant reduction of their attractiveness for citizens and investors. The scale of the problems justifies the support for the revitalisation of these cities from the national level. The importance of their renewal was confirmed in the Partnership Agreement between the Polish government and the European Union. One of the problems connected with the low attractiveness are low property prices and low liquidity on the local real estate market. The main aim of this article is to present the limitations of real estate investments in deteriorated areas. With regard to that, the actions will be presented, which are planned by the pilot cities to mitigate information deficits in the regeneration areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--8
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Belniak S., Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Bryx M., Rynek nieruchomości a procesy rewitalizacji miast, /W:/ Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast, M. Bryx (red.), CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, "Prace Geograficzne IG PAN", 1967, nr 63.
 • Gwosdz K., Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji katowickiej po 1989 roku. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2014.
 • Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Analiza rynku nieruchomości miasta Łódź, Katowice 2013.
 • Jadach-Sepioło A., Wpływ rewitalizacji przestrzeni publicznych w centrach miast na lokalny rynek nieruchomości, /W:/ Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, A. Nalepka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Kaczmarek S., Kaczmarek]., Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta, /W:/ Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Łodzi, T. Markowski, S. Kaczmarek, I. Olenderek (red.), "Studia KPZK PAN", tom CXXX1I, Warszawa 2010.
 • Kotwicki P., Skoczeń J. M., Wtórny rynek mieszkaniowy w aglomeracji śląskiej - jeśli myślisz, iż w Katowicach jest tanio to sprawdź ceny w Bytomiu, [dostęp: 10.06.2016], <http://otodom.pl/wiadomosci/rynek-nieruchomosci/wtorny-rynek-mieszkaniowy-w-aglomeracji-slaskiej-jesli-myslisz-iz-w-katowicach-jest-taniatasprawdzxeny-w-bytomiu id2690.html>.
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Mieszkania w Wałbrzychu - w jakich cenach? [dostęp: 10.06.2016], <http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/6860,gospodarka.mieszkania.w.walbrzychu.w.jakich.cenach.html>.
 • Polko A., Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", Katowice 2005.
 • Tobiasz-Lis P., Wpływ procesu gentryfikacji na dysproporcje w centrum Łodzi, /W:/ Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, A. Suliborski, M. Wójcik (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Ustawa z dnia 9października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441698

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.