PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 72--90
Tytuł artykułu

Wykorzystanie instrumentów zarządzania projektami do ograniczenia ryzyka w działalności rozwojowej przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każda próba instytucjonalizacji zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wywołuje obawy, że tak wiele czasu trzeba przeznaczyć na zbadanie potencjalnych zagrażających przedsiębiorstwu problemów, że żadnego z nich się nie rozwiąże. Liderzy projektów rozwojowych patrzą na problem ryzyka z punktu widzenia angażowania w proces realizacyjny dodatkowej grupy pracowników, którzy będą wpływali na dodatkowe koszty. Przy takim podejściu istota ryzyka często schodzi na dalszy plan. W przedsiębiorstwach, które na co dzień doświadczają sukcesów, gdzie niepowodzenia w realizacji projektów należą do rzadkości, marginalizuje się zarządzanie ryzykiem w nadziei, że liderzy projektów posiadają doskonałą wiedzę i umiejętności i w każdym trudnym przypadku sobie poradzą. Ryzyko bowiem pozostanie kwestią drugorzędną, tylko tak długo, jak długo przedsiębiorstwu sprzyja szczęście. Prędzej czy później nawet w najlepszym projekcie może zdarzyć się coś nieprzewidzianego i wtedy przedsiębiorstwo słono zapłaci, ponieważ lider projektu nie przygotował solidnej strategii. Artykuł wskazuje na możliwości wykorzystania procedur zarządzania projektami dla ograniczenia ryzyka związanego z działalnością rozwojową przedsiębiorstwa. W praktyce istnieje bogaty zbiór instrumentów wspomagających proces decyzyjny dotyczący kategorii utraconych zasobów, niedotrzymanych terminów czy przekroczenia budżetu projektu. Przedstawiona analiza wybranych instrumentów analitycznych wykorzystanych w zarządzaniu ryzykiem projektu wskazuje, że można w sposób właściwy nadzorować ten proces. (abstrakt oryginalny)
EN
Each attempt to give the management risk the character of institution in enterprises evokes fears that it is necessary to assign many time for research of potential problem threatening enterprise, that there's no solution for them. Leaders of development projects look on problem of risk from the point of view of involving the additional group of employee into realization this process, who will effect additional cost. Essence of risk comes down on farthest plan often at such thinking. In enterprises that are successful, where failures in realization of projects belong to rareness, management risk is marginalized in hope that leaders of projects have perfect knowledge and abilities and they will advise in each hard case. Risk remains to be a secondary problem, only as long as enterprise is in success. Sooner or later, even in the best project something unexpected can happens, and then the enterprise will pay salty as the leader of project has not prepared the solid strategy. The article indicates capability of utilization the management procedure for limitation of risk related with development activity of enterprise projects. In practice, there is a rich package of instruments helping decision making process concerning lost stock category, unkept deadlines or outreaching budget of project. Presented analysis of chosen analytical instrument used in management risk of project shows that it is possible to proper oversee this process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
72--90
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
  • 1. Davidson J.F., Zarządzanie projektami w organizacjach, Wig Press, Warszawa 2001.
  • 2. Kerzner H., Project Management. A System Approach to Planning Scheduling and Controlling, Van Nostrad Reinhold, New York 1995.
  • 3. Lent B., Zarządzanie procesami prowadzenia projektów, Difin, Warszawa 2005.
  • 4. Standards Australia International Ltd, Risk Management (AS/NZS 4360. Sydney NSW. Australia 1999.
  • 5. Trocki M., Gruczy B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007.
  • 6. Ward J.L., Project Management Terms, A Working Glossary, ESI International Arlington, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441706

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.