PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 2 | 91--101
Tytuł artykułu

Audyt finansowy w zakładach pracy chronionej a efektywność wykorzystania ZFRON

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szczególną rolę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych odgrywają zakłady pracy chronionej. Ich działalność, jako przedsiębiorstw o niższej efektywności funkcjonowania, wspierana jest przez różne formy pomocy publicznej. Środki te w znacznym stopniu zasila ZFRON, będący źródłem finansowania szeregu przedsięwzięć związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Analiza wyników przeprowadzonego badania, dotyczącego sposobu wykorzystania środków z ZFRON wskazuje, iż większą efektywnością cechują się przedsiębiorstwa podlegające audytowi finansowemu. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi w przedsiębiorstwach posiadających status zakładu pracy chronionej jest jednym z głównych warunków jego funkcjonowania, a w obliczu zmniejszającego się pakietu instrumentów wspierających ten typ przedsiębiorstw staje się jeszcze bardziej istotnym elementem. Ponieważ sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce z roku na rok ulega pogorszeniu, a z drugiej strony są to przedsiębiorstwa, które zatrudniają ok. 80% osób niepełnosprawnych w kraju, wypracowanie optymalnego modelu systemu pomocy finansowej dla tej grupy przedsiębiorstw jest działaniem priorytetowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Supported-employment enterprises play a major role in disabled individuals occupational development. Their activity, as they are enterprises with lower efficiency, is supported by various forms of state aid. The majority of those funds flows to ZFRON, which is the source of financing of variety of disabled individuals rehabilitation. The analysis of results of the research, which examined the use of ZFRON funds indicates that the higher efficiency is observed in enterprises which are subject to financial audit. Efficient management of financial means in enterprises that obtained the status of supportedemployment enterprises is a major condition of their existence and in situation where the set of financial instruments to support those enterprises is narrowed, it becomes even more important. As the situation of supported-employment enterprises in Poland deteriorates every year, while those enterprises employ about 80% of disabled individuals in the state, the development of optimal system of financial support for them must be seen as a priority. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Audyt sprawozdań finansowych, praca zbiorowa pod red. W. Gabrusewicza, PWE, Warszawa 2010.
 • 2. Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • 3. Biadacz R., Kontrola wewnętrzna, audyt zewnętrzny (auditing) a audyt wewnętrzny, [w:] Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, red. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 • 4. "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 17.
 • 5. Bojanowski W., Mini meritum rachunkowość 2008, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 2008.
 • 6. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • 7. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa 2004.
 • 8. Gierusz B., Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i w praktyce rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • 9. Hołda A., Pociecha J., Rewizja finansowa, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • 10. Jarugowa A., Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 2001.
 • 11. Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 12. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, Wyd. KUL, Lublin 2005.
 • 13. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 • 14. Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • 15. Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 16. Ustawa o rachunkowości tekst jednolity, DzU 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU 1997 Nr 776, poz. 123 z późn. zm.
 • 18. Wielgórka D., Social Policy on Handicapped Persons of the State, [w:] Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part II. Chosen Problems of Financial Management in Public and Financial Institution, eds. D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
 • 19. Winiarska K., Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009.
 • 20. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441714

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.