PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 4--11
Tytuł artykułu

Implementacja zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
Implementation of Business Process Management in Contemporary Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwaniem, które stoi przed współczesnymi przedsiębiorstwami, jest skuteczne wdrożenie zarządzania procesowego, umożliwiające dostosowanie się do wymagań stawianych przez otoczenie. Głównymi przesłankami jest poprawa konkurencyjności, jakości obsługi klienta, realizowanych procesów czy redukcja kosztów. Celem artykułu jest identyfikacja implementacji zarządzania procesowego w Polsce z uwzględnieniem światowych trendów. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych oraz studiów literaturowych w zakresie uwarunkowań wdrożenia tej koncepcji. Szczególną uwagę zwrócono na metodyki wdrażania oraz te czynniki, które sprzyjają bądź utrudniają wdrożenie zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach. Zaprezentowane wyniki badań stanowią wskazówki praktyczne dla menadżerów w zakresie realizowanych projektów wdrożenia zarządzania procesowego. Przedstawione rozważania mają zarówno walor poznawczy, jak i aplikacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of process management has become increasingly popular in contemporary enterprises. The main incentive for the implementation of process management is improving their competitiveness, quality of customer service, ongoing processes, and reducing costs. The main aim of the article is to identify the implementation of process management in Poland, including world literature and current trends. The article presents the results of the empirical research and literature studies in the scope of this concept implementation conditionings. The presented results of the study are practical tips for managers carrying out projects of process management implementation. The presented considerations are both of cognitive as well as the application value. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • [1] Armistead C., Pritchard J.-P., Machin S. (1999), Strategic Business Process Management for Organizational Effectiveness, "Long Range Planning", Vol. 32, No. 1, p. 38.
 • [2] Balzarowa M., Bamber Ch., McCambridge S., Sharp J. (2004)., Key to Success Factors in Implementation of Process-Based Management. A UK Housing Association Experience, "Business Process Management Journal", No. 4, pp. 387-389.
 • [3] Bitkowska A. (2013), Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach, Difin, Warszawa.
 • [4] Bitkowska A. (2016), Osiągnięcia i perspektywy zarządzania procesowego, [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 103-119.
 • [5] Bitkowska A., Narojczyk D. (2016), Przesłanki implementacji zarządzania procesowego w organizacjach, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, s. 56-66.
 • [6] Brayer-Marczak R., Nowosielski S. (2016), Zdolność organizacji do ciągłego doskonalenia procesów, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, s. 43-57.
 • [7] Brzeziński S. (2016), Integracja nauki i praktyki zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 42-48.
 • [8] Brzeziński S., Bubel D. (2016), Predylekcja organizacji do koncepcji zarządzania wiedzą w dyskursie procesowości, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, s. 29-42.
 • [9] DeToro I., McCabe T. (1997), How to Stay Flexible and Elude Fads, "Quality Progress", No. 3, pp. 55-60.
 • [10] Harrington J., Esseling K. (1997), Business Process Improvement Workbook, Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, Apr 1.
 • [11] Harmon P., Wolf C. (2016), The State of Business Process Management, "Business Process Trends", February.
 • [12] Jelonek D. (2014), Zarządzanie relacjami z klientami w wirtualnym otoczeniu organizacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 136, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • [13] Jelonek D., Turek T. (2015), Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych, Wyd. Wydz. Zarządz. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • [14] Jeston J., Nelis J. (2014), Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Routledge, Taylor&Francis Group, London - New York.
 • [15] Jurczuk A. (2016), Reaktywne podejście do analizy przyczyn niespójności procesów biznesowych, "Przegląd Organizacji", Nr 3, s. 42-48.
 • [16] Jurczuk A., Gabryelczyk R. (2015), Cele doskonalenia przedsiębiorstw w kontekście dojrzałości procesowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 83, s. 245-244.
 • [17] Korombel A. (2016), Podejście do ryzyka w organizacjach procesowych, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 • [18] Krzos G., Przybyła M. (2004), Identyfikacja czynników zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa, s. 71-78.
 • [19] Moczydłowska J.M., Serafin K. (2016), Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice.
 • [20] Nowosielski S. (2011), Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • [21] Prior-Smith K., Perrin M. (1996). Ideas on Motivating People, Addressing Complaints and Training (IMPACT): An Application of Benchmarking. Learning Best Practice from Hewlett- -Packard, "Business Process Re-engineering and Management Journal", Vol. 2, No. 1, pp. 7-25.
 • [22] Smith H., Finger P. (2003), Busines Process Management: The third Wave, Meghan-Kiffer Press, Tampa.
 • [23] Weiss E. (2016), Podejście funkcjonalne a procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] A. Bitkowska, E. Weiss (red.), Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa, s. 15-28.
 • [24] Zellner G. (2011), A Structured Evaluation of Bussiness Process Improvement Approaches, "Business Process Management Journal", Vol. 17, Iss. 2, pp. 203-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.