PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 439 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 104--114
Tytuł artykułu

Personal Income Tax Expenditures in Germany and Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w Niemczech i w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Preferencje podatkowe są integralnym elementem systemów podatkowych. Pozwalają one na realizację funkcji pozafiskalnych przez podatki. Ponieważ powodują one ubytek dochodów publicznych, a ich skutek budżetowy jest zbliżony do wydatków, określane są one niekiedy mianem wydatków podatkowych. W ostatnich latach wydatki podatkowe są coraz częściej przedmiotem analiz zarówno w raportach publikowanych przez administracje publiczne państw OECD, jak i w literaturze z zakresu finansów publicznych. Wynika to między innymi z rosnącej kwoty ubytku dochodów w następstwie wdrażania do systemów podatkowych nowych form i zwiększania skali zastosowania dotychczas obowiązujących preferencji podatkowych. Dotyczy to w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych, za pomocą którego państwa w coraz szerszym zakresie realizują cele alokacyjne, redystrybucyjne i stabilizacyjne. Wydatki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią przedmiot analiz w tym artykule. W jego treści porównano te wydatki w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej - w Niemczech i w Polsce. Ponadto scharakteryzowano preferencje w tym podatku skutkujące największym ubytkiem dochodów publicznych w rozpatrywanych państwach(abstrakt oryginalny)
EN
Tax preferences are nowadays integral components of every tax system. They make it possible to perform non-fiscal functions by means of taxes. Because tax preferences result in the loss of public revenue and their budgetary effect is similar to that of expenditures, they are sometimes referred to as tax expenditures. In recent years, tax expenditures have increasingly become the subject of studies both in reports published by the governments of the OECD countries, as well as in the literature on public finance. Among other reasons, this is due to the growing amount of loss of revenue following the implementation of new forms of tax preferences into tax systems, and to the fact that the existing forms of tax preferences are being used at an increasing scale. This concerns in particular the personal income tax by means of which governments, to a rising extent, achieve their allocative, redistributive and stabilizing objectives. Tax expenditures in the personal income tax are the subject of analysis in this article. The article compares these expenditures in two EU member states - Germany and Poland. Moreover, it includes the characteristics of these tax preferences which result in the largest loss of public revenue in the countries analyzed(original abstract)
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist.
 • Bauger L., 2014, The use of tax expenditures in times of fiscal consolidation, European Commission, Brussels.
 • Burton M., Sadiq K., 2013, Tax expenditure management: a critical assessment, Cambridge Tax Law Series, Cambridge.
 • Dziemianowicz R., 2013, Raport tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej, The Journal of Management and Finance, Nr 2/3.
 • Dziemianowicz R., Wyszkowski A., Butlewska R., 2014, Tax Expenditures: spending through the Polish tax system, Ekonomia XXI wieku, Nr 4/4.
 • Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2553) geändert worden ist.
 • Fünfundzwanzigster Subventionsbericht: der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2011 bis 2016, 2015, BMF, Bonn.
 • Kassenmäßige Steuereinnahmen nach Steuerarten in den Kalenderjahren 2010-2014, 2015, http://www.bundesfinanzministerium.de [24.01.2016].
 • Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) geändert worden ist.
 • Kuβmaul H., 2013, Steuern: Einführung in die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Oldenburg Verlag, München.
 • Niemeier G., Schlierenkämper K.P., Schnitter G., Wendt W., 2009, Einkommensteuer, Erich Fleischer Verlag, Achim bei Bremen.
 • Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2563) geändert worden ist.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, 2014, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, 2013, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Preferencje podatkowe w Polsce, 2012, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Scheffler W., 2012, Besteuerung von Unternehmen: Ertrag- Substanz- und Verkehrssteuern, C.F. Müller, Nürnberg.
 • Shaviro D.N., 2003, Rethinking tax expenditures and fiscal language, Public Law and Legal Theory Research Paper Series, New York University School of Law, New York.
 • Swift Z.L., 2006, Managing the effects of tax expenditures on national budgets, Policy, Research Working Paper, no. WPS 3927, World Bank, Washington DC.
 • Tax expenditures in OECD countries, 2010, OECD, Paris.
 • Tax expenditures in direct taxation in EU member states, 2014, European Commission, Brussels.
 • Thöne M., 2012, 18 Billion at One Blow: Evaluating Germany's Twenty Biggest Tax Expenditures, FiFo Institute for Public Economics, Köln.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, ze zm.
 • Vierundzwanzigster Subventionsbericht: Bericht der Bundesregierung über die Entwicklung der Finanzhilfen des Bundes und der Steuervergünstigungen für die Jahre 2011 bis 2014, 2013, BMF, Bonn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441738

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.