PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 439 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 115--125
Tytuł artykułu

Financial Inclusion in Poland in The Segment of Young Consumers

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inkluzja finansowa w Polsce w segmencie młodych konsumentów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań była identyfikacja dynamiki i ocena uwarunkowań inkluzji finansowej w Polsce. Podmiotem ogólnopolskich badań metodą CAPI była próba N = 1600 konsumentów w wieku 13-29 lat. W analizie danych zastosowano metody analizy sieciowej oraz klasyfikacji typologicznej klas latentnych. Zagadnieniem nadrzędnym nad wykluczeniem finansowym staje się inkluzja finansowa, która skutkuje wzrostem ubankowienia z 22% w grupie 15-16 lat do 94% w grupie 26-28 lat. O pierwszym podjęciu współpracy z bankiem decydują czynniki popytowe, w mniejszym stopniu społeczne, czy podażowe. Połowa młodych klientów banków podjęła decyzję całkowicie samodzielnie, rzadziej była to sugestia rówieśników, a incydentalnie decyzja rodziców. Decyzje o wyborze banku mają atrybuty modelu EBK, rzadziej Howarda-Shetha, czy też J.N. Shetha, zadowalając się pierwszym dopuszczalnym rozwiązaniem. Występuje zjawisko "dziedziczenia" banku po rodzicach. Młodzi konsumenci nie są homogeniczną grupą, wyodrębniono cztery segmenty pod względem postaw wobec rynku finansowego(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research was to identify the dynamics and evaluate the determinants of the financial inclusion in Poland. The nationwide survey using the CAPI method was conducted on a sample of N = 1600 consumers aged 13-29. The data were analyzed using the social network analysis method and typological classification. The financial inclusion is more important than financial exclusion, which results in the increase of people having a bank account from 22% in the group of 15-16 year olds to 94% in the group of 26-28 year olds. Starting cooperation with a bank for the first time is most of all influenced by the supply-related factors and less influenced by the social- or demand-related ones. Half of the young customers of banks decided to use a bank completely on their own. It was less frequently suggested by their peers; and in isolated cases it was decided by the customers' parents. The decisions to choose a bank have the characteristics of the EBK administrative model, less frequently of Howard-Sheth model, or J.N. Sheth's. The bank is "inherited" from the parents. The young consumers are not a homogenous group. Four segments of consumers were distinguished as regards the attitudes towards the financial market(original abstract)
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Anderloni L., Bayot B., Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Kempson E., 2008, Financial Services Provision and Prevention Of Financial Exclusion, European Commission, Brussels.
 • Audyt Bankowości Detalicznej, 2014, TNS Polska, Warszawa.
 • Bankable Frontier Associates, 2009a, Global Financial Access Snapshots: Exploring Feasibility and Potential Risks, Report commissioned by the Bill & Melinda Gates Foundation.
 • Bankable Frontier Associates, 2009b, FinScope: A Review of Impact and Strategic Options, Report undertaken for FinMark Trust.
 • Bruhn M., Love I., 2009, The Economic Impact of Banking the Unbanked: Evidence from Mexico, World Bank, Policy Research Working Paper, no. 4981.
 • Cohen D., Steven H., 2003, Maximum Difference Scaling: Improved Measures of Importance and Preference for Segmentation, Proceedings of the Sawtooth Software Conference, San Antonio.
 • Demirgüç-Kunt A., Martinez Peria, 2008, Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, The World Bank, Washington.
 • Digital Life. TNS Global, London, 2013.
 • Financial inclusion measurement for regulators, 2010, Survey, design and implementation. Bankable Frontier Associates, commissioned by the Alliance for Financial Inclusion (AFI).
 • Idzik M., 2012, Zastosowanie gradacyjnego modelu w analizie zaufania do banków i innych instytucji finansowych w Polsce, Prace Naukowe UE, no 245, Wrocław.
 • Idzik M., 2013, Ekskluzja finansowa - ujęcie empiryczne, Prace Naukowe UE Wrocław, no. 306, Wrocław.
 • Idzik M., 2014, Reputacja Polskiego Sektora Bankowego,ZBP, Warszawa.
 • Idzik M., 2015, Finansowa demokracja, włączenie finansowe w Polsce, materiały konferencyjne Microfinance Centre, Warszawa.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A., Kitala R., 2009, Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych, SGH, Warszawa.
 • Kicińska J. 2009, Psychologiczno-społeczne determinanty zachowań młodych nabywców na rynku dóbr konsumpcyjnych, Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 4(14).
 • Kłopocka A., 2004, Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, Bank i Kredyt, no.05.
 • Koryński P., 2015, Finansowa Demokracja, Microfinance Centre. Warszawa.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002, Marketing, podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Maison D., 2013, Polak w świecie finansów, PWN, Warszawa.
 • Pytkowska J., 2015, Włączenie finansowe w Polsce - stan na dziś, Microfinance Centre, Warszawa.
 • Rudnicki L., 2006, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Solomon M.R., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 • Sprawozdanie dotyczące europejskiej integracji finansowej, 2008, SEC(2009) 19.
 • Światowy G., 2006, Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa.
 • The Little Data Book on Financial Inclusion, 2012, The World Bank, Washington.
 • Thorsten B., Demirgüç-Kunt A., 2008, Access to Finance: An Unfinished Agenda, The World Bank Economic Review, no. 22(3).
 • Turner J.H., Maryanski A., 2004, Analiza sieciowa, [in:] Struktura teorii socjologicznej, eds. A. Manterys, G. Woroniecka, PWN, Warszawa.
 • Young In the World of Finances, 2013, TNS Polska, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441740

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.