PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3(97) | 23--29
Tytuł artykułu

Czynniki kształtujące obrót gruntami rolnymi w Polsce

Warianty tytułu
Factors Shaping Trade in Agricultural Land in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań i analiz, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule była identyfikacja czynników mających wpływ na obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Wykorzystano dane ANR i GUS. Zrealizowano też badania bezpośrednie wśród rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Zidentyfikowano m.in. czynniki rynkowe (np. wielkość zasobu decydującego o stronie podażowej, popyt na ziemię, cenę), uregulowania prawne poszczególnych form użytkowania ziemi, koszty transakcyjne, a także takie właściwości, które wynikają ze specyfiki ziemi jako zasobu (np. niepowiększalność, nieprzemieszczalność). W regionach, w których w przeszłości dominowało rolnictwo państwowe (jak np. analizowane woj. warmińsko-mazurskie) obok rynku prywatnego (międzysąsiedzkiego) funkcjonuje państwowy rynek ziemi rolniczej (grunty Skarbu Państwa, którymi zarządza ANR). Rynki te wzajemnie się przenikają, tym mocniej im większe uprawnienia otrzymuje ANR. Wzorem krajów zachodnich aktualnym zadaniem dla polityki rolnej w Polsce jest opracowanie, uchwalenie i wdrożenie ustawy dotyczącej dzierżawy rolniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research and the analysis, the results of which are presented in this paper, was to identify factors affecting trade in agricultural property in Poland. The data of the Agricultural Property Agency (АРА) and the Central Statistical Office (CSO) were used. Moreover, direct research among farmers of Warmia and Mazury Voivodeship was carried out. Among others, market factors (e.g. the size of the resource determining the supply side, the demand for land, price), legal regulations of particular forms of land use, transaction costs, as well as those properties that result from the specificity of the land as a resource (e.g. the lack of the possibility to enlarge it, the lack of the possibility to move it) were identified. In the regions where the state agriculture prevailed in the past (e.g. the analysed Warmia and Mazury Voivodeship), in addition to the private market (between neighbours), the national market of agricultural land operates (the land of the State Treasury, which is managed by the АРА). These markets penetrate each other, the more the greater the entitlements for the АРА are. Following western countries, the current task for agricultural policy in Poland is the development, adoption and implementation of the law concerning agricultural lease. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Budzyński T., Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", 2012, Vol. 20, Nr 1.
 • Foryś I., Putek-Szeląg E., Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, "Studia i Materiały. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości", 2008, Vol. 16, Nr 4.
 • Karaszewski W., Sudoł S., Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995. Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.
 • Krajewska M., Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości rolnych. /W:/ Inwestowanie na rynku nieruchomości, E. Siemińskiej (red.), Poltext, Warszawa 2011.
 • Kurowska K., Kryszk H., Cymerman R. Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT w Olsztynie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 2014. Vol. 36, Nr. 1.
 • Marks-Bielska R., Rynek ziemi rolniczej w Polsce - uwarunkowania i tendencje rozwoju. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 • Marks-Bielska R., Factors Affecting Farmland Management in Poland in 1992-2012 in the Institutional Context, "Proceedings of the International Scientific Conference Economic Sciences for Rural Development 2014", Latvia University of Agriculture, Jelgava 2014.
 • Marks-Bielska R., Lizińska W., Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", 2015, Vol.102, Nr 3.
 • Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, "Analizy rynkowe", Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - P1B, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2016 nr 585).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 nr 585).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.