PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(96) | 5--9
Tytuł artykułu

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w procesie powstawania nierównowag makroekonomicznych

Warianty tytułu
Residential Real Estate Market in the Process of the Emergence of Macroeconomic Imbalances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Źródeł powstania kryzysu finansowego 2007-2008 upatruje się w silnym zakłóceniu równowag makroekonomicznych. Wielu ekonomistów przyczyn kryzysu poszukuje w zaburzeniu funkcjonowania rynku finansowego i rynku nieruchomości. W artykule podjęto próbę wykazania, że rynek nieruchomości ma jedynie pośredni udział w powstawaniu kryzysu. Rynek nieruchomości powinien stanowić jednak przedmiot monitorowania, bowiem silne zmiany po stronie popytu, podsycane dostępem do taniego kredytu a także zachowaniami spekulacyjnymi mogą wywołać szoki popytowe, które prowadzą do powstania baniek cenowych, przejawiających się w gwałtownych, nieuzasadnionych wielkościami fundamentalnymi, wzrostach cen. Ich pęknięcie powoduje powstanie fali kredytów trudnych, pogłębiając recesje i spowalniając następujące po niej ożywienie gospodarcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The origins of the 2007-2008 crisis are believed to lie in the strong disturbance of macroeconomic balances. Many economists see the causes of the crisis in the disorder in the financial market and the real estate market. The theoretical layer of the paper seeks to demonstrate that the real estate market is only indirectly involved in the development of the crisis. This market, however, should be monitored, since the strong changes on the demand side, fuelled by the access to cheap loans and speculative behaviour may cause demand shocks which lead to the development of price bubbles, manifested in the violent price increases, unjustified by fundamental values. When the bubbles burst, a wave of difficult loans appears, deepening recessions and slowing down the subsequent economic recovery. The empirical layer undertakes the assessment of the real estate market as an environment which contributes to the emergence of macroeconomic imbalances. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--9
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bańbuła P., Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, "Materiały i Studia" NBP, Warszawa 2013, Nr 298.
 • Baum A., Evidence of Cycles in European Commercial Real Estate Markets and some Hypotheses, Working Papers in Land Management and Development", University of Reading, 2000.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993.
 • Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2014, Nr 2.
 • Bracke P., How Long Do Housing Cycles Last? A Duration Analysis for 19 OECD Countries, IMF Working Paper WP 2011/11/231.
 • Bryan B., The 9 Hottest Housing Markets in the World, [dostęp 7.06.2016], <http://www.businessinsider.com/global-property-guide-words-hottest-housing-markets>.
 • Case C. E., Real Estate and the Macroeconomy, "Brookings Papers on Economic Activity" 2000, No 2.
 • DeLisle J. R., It's deja vu all over again, Appraisal Journal, Vol. 13, January 2013.
 • Global Property Guide, [dostęp 7.06.2016], <http://www.globalpropertyguide.com/>.
 • Główka C, Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", Uniwersytet Gdański, 2014, No. 4.
 • Greenspan A., Kennedy J., Estimates of Home Mortgage Originations, Repayments and Debt on One-to-Four-Family Residences, Federal Reserve Board, Finance and Economics Discussion Series Paper 2005, No 41.
 • Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, "Ekonomista". 2014, Nr 2.
 • Hilbers P., Lei Q., Zacho L., Real Estate Market Developments and Financial Sector Soundness, "IMF Working Paper", 2001, No 129.
 • Housing, consumption and EMU, HM TREASURY, London 2003.
 • Kasperkiewicz W., Obecny kryzys finansowy- przyczyny i terapia /W:/ Bednarczyk J.L., Bukowski S. I., Misala J. (red.)Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki, CeDeWu. PI, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2000.
 • Kindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych. W1G-Press, Warszawa 1999.
 • Kucharska Stasiak E., Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016.
 • Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M" Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych. "Materiały i Studia", NBP, 2009, Nr 238.
 • Mueller R. G., Understanding Real Estate's Physical and Financial Market Cycles, "Real Estate Finance", 1995, Vol. 12.
 • Sobański K., Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej-ujecie retrospektywne i prospektywne, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 2010, Nr 238.
 • Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania 12014), Bruksela 13.11.2013.
 • Stiglitz J.E., Freefall. jazda bez trzymanki, PTE, 2010.
 • Wagner M., Rynek nieruchomości mieszkaniowych w strefie euro, "Materiały i Studia" NBP, 2016, Nr 322.
 • Żelazowski K., Mechanizm powstawania baniek cenowych na rynkach nieruchomości /W:/ E. Kucharska Stasiak (red.) Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, "Zeszyt Hipoteczny" Nr 26, Fundacja ba Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 2008.
 • Zhu M., Housing Markets, Financial Stability and the Economy, June 5 2014, [dostęp 7.06.2016], <https://www.imf.org/external/np/speches/2014/060514.htm>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.