PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 43 T. 2. Zarządzanie | 53--61
Tytuł artykułu

Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Silver Marketing vs. Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Demograficzny obraz wielu rynków, w tym także polskiego, wskazuje jednoznacznie, że proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Oznacza to, że wśród klientów firm coraz większy udział będą mieli seniorzy (definiowani według wieku kalendarzowego, przyjęty próg 60+). Jednocześnie nasilające się inne zjawiska w otoczeniu przedsiębiorstw, których głównym źródłem jest globalizacja, skłaniają, a nawet zmuszają je do stosowania koncepcji marketingu zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest opisanie i zanalizowanie problemu stosowania marketingu wobec osób starszych, tworzących szczególny segment rynku. Wysunięto wniosek, że kształtowanie relacji z klientami-seniorami, z racji potencjalnie słabszej ich pozycji względem firmy, powinno opierać się przede wszystkim na transparentności, rzetelności i uczciwości.(abstrakt oryginalny)
EN
The demographic picture of many markets, including Polish, clearly indicates that the process of population aging will deepen. This means that the seniors will be in majority of the company customers (defined by calendar age, accepted threshold 60+). At the same time the other intensifying phenomena in the enterprises environment, which main source is globalization, lead and even force them to apply marketing concepts in accordance with the principles of corporate social responsibility. The aim of this article is to describe and analyze the problem of the use of marketing to the elderly, creating a particular segment of the market. It is concluded that the development of relations with clients-seniors due to their potentially weaker position in relation to the company, it should first and foremost in their foundations based on transparency, fairness and honesty.(original abstract)
Rocznik
Strony
53--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Person 2004. Pobrane z: http://www.whglibdoc.who.int.
 • Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge, s. 20, http://www. unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing report.pdf.
 • Avramow, D., Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe, 1, Population Studies 41. Strasburg: Council of Europe Publishing.
 • Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Warszawa: SGH.
 • Błędowski, P., Dzięgielewska, M., Szatur-Jaworska, B. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 • Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Bugajska, B. (2005). Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Drucker, P. (2001). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Dubnicka, B., Siwek, A. (2004). Dochody osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce. W: I. Roeske-Słomka (red.), Prace statystyczne i demograficzne, 48. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 45, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, 134-147. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Encyklopedia CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna- -odpowiedzialnosc-biznesu-csr/.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050- -opracowana-2014-r-,1,5.html.
 • Public Policies across OECD Countries. Pobrane z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ download/pension_glance-2005-sum-pl.pdf?expires=1451745660&id=id&accname= guest&checksum=83FDEA9BDE16EF15EACFDA34951DB6BD.
 • American Marketing Association, Definition of Marketing. Pobrane z: https://www.ama.org/ AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx.
 • Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 • Kryszkiewicz, Cz. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281-282). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Kusińska, A. (red.). (2002). Warunki życia osób starszych i ich zachowań rynkowych. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: PWN.
 • Trequer, J.-P. (2007). Le Senior Marketing. Paris: Dunod.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441824

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.