PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 188 Teoretyczne oraz polityczno-gospodarcze uwarunkowania reformy | 119--136
Tytuł artykułu

Władze terenowe wobec potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Warianty tytułu
Regional Authorities in Front of Needs of Social-Economic Development of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z charakterystycznych tendencji rozwoju społeczno-gospodarczego jest urbanizacja. Proces kształtowania się osadnictwa miejskiego, rozrost miast i aglomeracji jest wyrazem społecznego podziału pracy, poszukiwania najlepszych form wzrostu efektywności gospodarowania oraz bytu ludności. Miasta i wsie są otoczeniem, w którym przebiega praca i zaspokaja się najbardziej elementarne potrzeby społeczne i jednostkowe do jakich należy wyżywienie, mieszkania oraz kontakt ze środowiskiem naturalnym (woda, powietrze, lasy itp.). Jest sprawą znamienną, że jak dotąd nie udało się w zadowalającym stopniu sprostać powyższym grupom potrzeb. Problemy rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarki komunalnej stanowią nadal obszary wymagające radykalnych rozwiązań tak w polityce społecznej jak i gospodarczej. Obserwowane stany stagnacji a nawet wyraźnego regresu w tych dziedzinach pozwalają na stwierdzenie, że kryzys gospodarki regionalnej jest jednym z najbardziej dramatycznych i poważnych wyzwań dla współczesnej polityki społeczno-gospodarczej. W podejmowanych rozprawach' nad przyczynami kryzysu sieci osadniczej w Polsce, niedoinwestowania i dezorganizacji życia miejskiego i wreszcie indolencji władz terenowych w zakresie rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych regionu podkreśla się co następuje: resortowy, aprzestrzenny sposób myślenia ignorujący znaczenie współzależności w układach terytorialnych; wąsko pojęty priorytet produkcji, prowadzący do niedorozwoju i niewydolności miast jako systemów społecznych, gospodarczych i technicznych; brak podmiotowości gospodarczej miast powodujący, że nie istnieją żadne organy zdolne do prowadzenia rzeczywistej i kompleksowej polityki rozwoju układów osadniczych. (fragment tekstu)
EN
At the beginning of 1988 the process of transfering the certain number of enterprises from central to regional level was started. In this connection the new model of economic and organizational relations between regional authorities and business is needed. In particular there is a need to prepare the group of instruments to stimulate business behavior in such a way which provides maximum benefits from regional viewpoint. The paper is focused on it. The basic assumption is made that the new position of regional authorities as a result of delegating some authority from central level cannot limit the pattern of business selfdetermination. In order the presenting instruments use to be effective some basic conditions must be satisfied. Among them legal, political, economic, financial and organizational conditions are these of a great importance. (original abstract)
Bibliografia
  • A. Borodo, System finansowy rad narodowych - stan obecny i propozycje zmian, w: Aktualne problemy systemu finansowego rad narodowych, Toruń 1987.
  • E. Denek, J. Wierzbicki, W sprawie reformy systemu władz terenowych, Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań 1987, maszynopis.
  • T. Rabska, Przedsiębiorstwo państwowe a organy terenowe, Materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. Przedsiębiorstwo a reforma gospodarcza, Poznań 1981.
  • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, Dz. U. nr 24, 1981 r., poz. 122.
  • W. Frąckowiak, Czynnik przestrzeni w teorii rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji, PWE Warszawa 1985.
  • W. Frąckowiak, K. Robaszkiewicz, Model przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej na przykładzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opalenicy (założenia eksperymentu), Akademia Ekonomiczna i Urząd Wojewódzki w Poznaniu, grudzień 1988, maszynopis.
  • Z. Regulski, Władze terenowe a reforma gospodarcza, w: Reforma po starcie, (red.) H. Król, PWE Warszawa 1984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.