PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 | 9--25
Tytuł artykułu

Sociálne aspekty kyberšikanovania a možnosti školského sociálneho pracovníka pri prevencii kyberšikanovania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Aspects of Cyberbullying and the Role of a School Social Worker in Preventing it
Języki publikacji
SK
Abstrakty
EN
The paper is focused on the issue of cyberbullying as a form of risk behavior of children and youth. It presents the results of research conducted in secondary schools in the Banská Bystrica region which was aimed at detecting the presence and consequences of cyberbullying. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
9--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Univerzita Mateja Bela
Bibliografia
 • Bělík, V. (2014). Prevence rizikových jevů spojených s kyberprostředím v pregraduální přípravě studentů sociálních oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Banská Bystrica: PF UMB.
 • Dudová, M. (2013). Kyberšikanovanie ako sociálny problém (diplomová práca). Banská Bystrica: PF UMB.
 • Hollá, K. (2010). Elektronické šikanovanie ako nová forma agresie. Bratislava: Iris.
 • Hollá, K. (2012). Kyberšikanovanie učiteľov. Pedagogika. sk, 3(2), 170-177.
 • Hudecová, A. (2006). Šikanovanie ako spoločenský problém. In: J. Hroncová, a kol. (red.), Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov (s. 180-187). Banská Bystrica: PF UMB.
 • Hudecová, A. (2008). Školské násilie a možnosti prevencie. In: S. Kariková (red.), Násilie v edukačnom prostredí (s. 83-100). Banská Bystrica: PF UMB.
 • Hudecová, A. (2011). Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a ich kompetencie pri riešení deviantného správania žiakov s osobitným zreteľom na kyberšikanovanie. In: Socialia 2011. Participácia inštitúcií verejnej správy a pomáhajúcich profesií na prevencii sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých v SR a v innych krajinách Európskej únie (s. 221-231). Banská Bystrica: PF UMB.
 • Hudecová, A. (2014). Kyberpriestor a ohrozenie človeka v súčasnosti. In: M. Jędrzejko, J. A. Malinowski (red.), Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - Badania - Praktyka (s. 171-180). Toruń: Akapit.
 • Hudecová, A., Šavrnochová, M. (2014). Riziká sociálnych sietí v živote mladých ľudí. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže, 20(3-4), 14-22.
 • Hulanová, L. (2012). Internetová kriminalita páchaná na dětech. Praha: Triton.
 • Jirovský, V. (2007). Kybernetická kriminalita. Praha: Grada.
 • Kalamárová, K. (2011). Kyberšikanovanie ako nová forma agresie. In: Zborník príspevkov Medzinárodnej konferencie Sociální pedagogika v souvislostech globální krize 2011 (s. 67-74 ). Brno: Institut mezioborových studií Brno.
 • Kyška, R. (2010). Všetci sme nahí na Facebooku. Český Těšín: Martinus.sk.
 • Levická, J. (2008). Možnosti realizácie školskej sociálnej práce na Slovensku. In: Školská sociálna práca. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou (s. 7-14). Trnava: Katedra teórie sociálnej práce FZSP TU.
 • Matulajová, T. (2008). Možnosti rozvoja školskej sociálnej práce na Slovensku. In: Školská sociálna práca (zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou) (s. 93-102). Trnava.
 • Šavrnochová, M. (2013). Mládež a rodič závislý od alkoholu. Mládež a spoločnosť: slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže, XIX(3), 15-25.
 • Skyba, M. (2015). Školská sociálna práca. Prešovská univerzita v Prešove.
 • Suler, J. (2004). Computer and cyberspace addoction. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 1(4), 359-362.
 • Tokárová, A. a kol. (2011). Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci. Prešov: Potenciál.
 • Vaňkátová, E. (2010). Kyberšikanovanie ako jedno z rizík elektronickej komunikácie. Sociálna prevencia: Mediálna výchova, V(1), 6-9.
 • Vašutová, M. a kol. (2010). Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: FF OU.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441878

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.