PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 439 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 284--301
Tytuł artykułu

Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economics of Labor. Theory of Fair Remuneration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z fundamentalnej w rachunkowości zasady dualizmu wynika, iż kapitał jest kategorią abstrakcyjną, określoną jako zdolność do wykonywania pracy. Badanie abstrakcyjnej natury kapitału ujawnia istotne cechy, w szczególności to, że kapitał jest potencjalny i ulega spontanicznemu rozpraszaniu. Na tym gruncie teoretycznym rozwija się pomiar kapitału ludzkiego, a następnie teoria godziwych wynagrodzeń. Opracowanie modelu pomiaru kapitału ludzkiego i uwzględnienie spontanicznej dyspersji kapitału doprowadziło do stwierdzenia, że godziwe wynagrodzenie musi równoważyć naturalne rozpraszanie kapitału ludzkiego pracownika. Jak pokazują badania, wynagrodzenie określa procent od kapitału. Ten procent jest wielkością losową, której wartość średnia wynosi 8% w skali [1/rok]. Analizy tego poziomu wynagrodzeń wskazują, że kapitał ludzki jest zachowany i nie występuje jego deprecjacja. Ta wartość średnia stanowi jednocześnie stałą ekonomiczną potencjalnego wzrostu kapitału. Zagadnienia pomiaru kapitału i godziwych wynagrodzeń stanowią część kształtującej się ekonomii pracy(abstrakt oryginalny)
EN
From a fundamental accounting principle of duality follows that capital is an abstract category, defined as the ability to perform work. The study of abstract nature of capital reveals important features, in particular that capital is a potential and undergoes spontaneous scattering. Developing a model of measuring human capital and consideration of the spontaneous dispersion of capital led to the conclusion that the fair remuneration had to balance the natural dissipation of human capital. Research shows that remuneration is determined by the percentage of capital. This percentage is the size of random, whose average value is 8% per annum [1/year]. The analysis of the level of remuneration shows that human capital is preserved and there is its depreciation. This average is also the economic constant of potential growth. Issues of capital measurement and fair remuneration are part of the emerging economics of labor(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Bliss Ch., Cohen A.J., Harcourt G.C. (eds.), 2005, Capital Theory, vol. 1-3, Edward Elgar Publishing Limited, Bodmin, Cornwall.
 • Bolton S.K., 2013, Famous Men of Science. Lord Kelvin, http://www.todayinsci.com/K/Kelvin_Lord/Kelvin_Lord1.htm (5.07.2013).
 • Bourdieu P., 2001, The Forms of Capital, [w:] Granovetter M., Swedberg R. (eds.), The Sociology of Economic Life Westview Press, Boulder, Colorado, s. 46-58.
 • Cahuc P., Zylberberg A., 2004, Labor Economics, The MIT Press, Cambridge-London.
 • Carnot S., 1824, Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, Ancien Élève de l'École Polytechnique, Bachelier, Paris.
 • Cieślak I., Dobija M., 2007, Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe, nr 735, s. 5-24.
 • Clausius R., 1849, Ueber die blaue Farbe des Himmels und die Morgen- und Abendröthe, Annalen der Physik, vol. 152, issue 2, s. 188-195.
 • Dobija M., 2003, Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, [w:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 185-205.
 • Dobija M., 2006, Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej, [w:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija M., 2007, Abstract Nature of Capital and Money, [w:] Cornwall M.L. (eds.), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, New York, s. 89-114.
 • Dobija M., 2009, Teoria kapitału jako podstawa reformy systemu finansów publicznych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, Zeszyt nr 14, s. 321-338.
 • Dobija M., 2011, Abstract nature of money and the modern equation of exchange, Modern Economy, vol. 2, s. 142-152, doi:10.4236/me.2011.20019.
 • Dobija M., 2014, The global currency area a way to constructively end the era of reserve currency, Modern Economy, vol. 5, s. 289-302, doi: 10.4236/me.2014.54029.
 • Dobija M., 2015, Laborism. The economics driven by labor, Modern Economy, vol. 6, s. 578-594. doi:10.4236/me.2015.65056.
 • Dobija M. (red.), 2010, Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków:
 • Dobija M., Kurek B., 2013, Towards Scientific Economics, Modern Economy, vol. 4, no. 4, s. 293-304. doi: 10.4236/me.2013.44033.
 • Dobija М., Renkas J., 2011, Zatratnaja funkcyja proizwodstwa w formirowanii zarabotnoj platy na priedprijatii, Zbirnyk naukowych prac CzDTU. Seria: Nauki Ekonomiczne, część І, M-wo oswity i nauky Ukrainy, CzDTU, Czerkasy.
 • Hawking S.W., 1990, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwa "Alfa", Warszawa.
 • Ibbotson R.G., Goetzmann W.N., 2005, History and the Equity Risk Premium. Yale ICF Working Paper No. 05-04, http://ssrn.com/abstract=702341.
 • Kozioł W., 2007, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, s. 125-136.
 • Kozioł W., 2010a, Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego, [w:] Dobija M. (red.), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 73-101
 • Kozioł W., 2010b, Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji (rozprawa doktorska). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2008, The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, [w:] Górowski I. (ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw, s. 375-392.
 • Kurek B., 2010, An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - The Case of Standard and Poor's 1 500 Composite Index, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 6, s. 87-103.
 • Kurek B., 2011, Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace Doktorskie nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kurek B., 2012, An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities, Modern Economy, vol. 3, no. 4, s. 364-372, http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.34047.
 • Majewski E., 1914, Kapitał. Rozbiór podstawowych zjawisk i pojęć gospodarczych, wyd. 4, E. Wende i S-ka, Warszawa.
 • Marks K., 1970, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Tom 1, Księga 1: Proces wytwarzania kapitału, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Mazur M., 1976, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 • Piketty T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Pikulska-Robaszkiewicz A., 1999, Usuryin the State and Law of the Republican Rome (Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Renkas J., 2011, Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy, [w:] Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, ŻDTU, Żytomyr, s. 406-413.
 • Renkas J., 2012a, An Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory, [w:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (ed.), Knowledge - Economy - Society. Dilemmas of the contemporary management, Cracow University of Economics, Cracow, s. 81-86.
 • Renkas J., 2012b, Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu), Zeszyt 24, s. 180-191.
 • Rushkoff D., 2006, Open-source currency, [w:] Brockman J. (ed.), What Is Your Dangerous Idea, Edge Foundation, Inc, New York, s. 277-278. Polskie wydanie: Niebezpieczne idee we współczesnej nauce, Smak Słowa, Sopot 2008.
 • Skrzypek S.T., 1939, Pojęcie kapitału w literaturze, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział II - Tom XXVI - Zeszyt I. Towarzystwo Naukowe z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Drukarnia "Ekonomia", Lwów.
 • Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom I, PWN, Warszawa.
 • Struve W., 1969, Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur, [w:] Diakonoff I.M. (red.), Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa, s. 127-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441892

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.