PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2 | nr 1 | 51--65
Tytuł artykułu

Inwestowanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych : na przykładzie badań własnych w województwie opolskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investing in Small and Medium-Sized Farms : Results of Research Conducted in Opole Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyniki zrealizowanych badań oraz analiza istniejących danych pozwalają stwierdzić, że okres poakcesyjny nie przyniósł zasadniczych zmian w sytuacji małych i średnich gospodarstw rolnych. Wprawdzie napływ środków w sposób znaczący poprawił sytuację dochodową rolników, jednak środki te przeznaczane są na realizację bieżących wydatków, przeważnie o charakterze konsumpcyjnym. Potwierdza to tendencję, która na opolskiej wsi widoczna jest już od wielu lat, m.in. w analizie kierunków wydatkowania środków z zarobków uzyskiwanych za granicą przez opolskich migrantów. Oczywiście możliwość uzyskania dotacji na modernizację gospodarstw skutkuje dokonywanymi przebudowami zabudowań gospodarskich i zakupem nowoczesnych maszyn (głównie ciągników), jednak w przypadku małych i średnich gospodarstw nie jest to częste - wiele z nich nie podejmuje żadnych działań inwestycyjnych. Dopłaty bezpośrednie, ciągle silne przywiązanie do ziemi (zwłaszcza w przypadku ludności rodzimej) oraz niepewność sytuacji gospodarczej w regionie sprawiają, że rolnicy nie pozbywają się również swoich gospodarstw, co nie sprzyja korzystnym przemianom struktury agrarnej i warunkuje jej petryfikację w kolejnym już okresie. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the article is to present the results of research conducted by the author in the Opole Province. The research project delas with social and economic transformation in family farms of the region. It is based on the results of the analysis carried out in July 2012 in the Opole Province in 383 individual farms sized 2-30 ha. The study shows that the farms cannot cope in the free-market economy as this type of economyfavours big agrarian manufactures. Addiotional incomes are not sufficient to fund modernization. Therefore, farmers do not invest in the development of their farms. However, they do not sell their farms, and it is disadvantageous from the viewpoint of agrarian structure. This is particularly a problem in the case of small farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
51--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Wrocław
Bibliografia
 • Bułkowska, M., Chmurzyńska, K. (2007). Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. Warszawa: IERiGŻ PAN.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010. (2012). Warszawa: GUS.
 • Dolińska, K. (2009). Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności? Uniwersytet Wrocławski.
 • Dzun, W., Józwiak, W. (2008). Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu Polski do UE. W: T. Czekaj, Z. Mirkowska, J. Sobierajewska (red.), Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy (s. 10-25). Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 • Gorlach, K. (2009). W poszukiwaniu równowagi. Polskie rodzinne gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej. Kraków: UJ.
 • Halamska, M. (2007). Rolnicy - Wspólna Polityka Rolna - Rozwój. Studia Regionalne i Lokalne, 2(28), 5-12.
 • Jonderko, F. (2007). Społeczne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na wsi na Śląsku Opolskim. Opole: Instytut Śląski.
 • Jończy, R. (2003). Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Uniwersytet Opolski.
 • Jończy, R. (2008). Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy. Opole-Wrocław: WUP, Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Jończy, R. (2011). Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 • Jończy, R., Rokita-Poskart, D. (2012). Migracje zarobkowe a poziom cen w sferze lokalnego handlu. W: P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski (s. 63-75). Warszawa: OBM UW.
 • Kłopot, S. (1996). Zapotrzebowanie na maszyny rolnicze w województwie wrocławskim. W: W. Misiak (red.), Perspektywy rozwoju i zagrożenia wsi w warunkach zmian systemowych w Polsce (s. 163-174). Uniwersytet Wrocławski.
 • Marks-Bielska, R. (2009). Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 135-148.
 • Nijakowski, L. (2006). Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym. Warszawa: Scholar.
 • Styk, J. (2008, wrzesień). Ewolucja postaw rolników wobec własnego gospodarstwa i zawodu (referat wygłoszony na konferencji "Dezagraryzacja polskiej wsi"). Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza. Pobrano z: http://www.cbr.edu.pl/konf2008/referaty/Styk.pdf
 • Swadźba, U. (2001). Śląski etos pracy. Studium socjologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Szczygielski, K. (2006). Etniczny kontekst społeczno-demograficznych uwarunkowań rozwoju Śląska Opolskiego. W: R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski (red.), Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia (s. 36-46). Opole: Instytut Śląski.
 • Szmeja, M. (2009). Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych. Kraków: Universitas.
 • Wilkin, J. (1996). Transformacja rolnictwa - inna perspektywa. W: M. Okólski, U. Sztanderska (red.), Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne (s. 329-355). Warszawa: PWN.
 • Wódz, K., Wódz, J., Łęcki, K. (1997). Śląskie doświadczenia wielokulturowości. W: M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa Polskiego (s. 167-181). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Zegar, J. (2009). Kwestia koncentracji ziemi w polskim rolnictwie indywidualnym. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96(4), 256-266.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441954

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.