PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 439 Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych | 384--392
Tytuł artykułu

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na nierównowagi wewnętrzne w strefie euro

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Global Financial Crisis on The Internal Imbalances in The Euro Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integracja monetarna w UE jest jednym z najbardziej interesujących procesów zachodzących w gospodarce światowej. Strefa euro, pierwotnie mająca na celu stabilizowanie i zapewnienie równomiernego wzrostu i rozwoju państwom uczestniczącym, mimo początkowych sukcesów okazała się mieć istotne mankamenty. Celem artykułu jest analiza problemów gospodarczych strefy euro jako konsekwencji istniejących i pogłębiających się nierównowag w strefie euro. Pokrótce zaprezentowano kryzys finansowy z 2008 r. oraz skupiono się na przyczynach problemów, które pojawiły się podczas kryzysu w państwach członkowskich, oraz ich wzajemnych relacjach. Analizę problemu nierównowag w strefie euro oparto na badaniach literaturowych oraz analizie wskaźników makroekonomicznych, dostępnych w bazach danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przeprowadzona analiza pokazuje niską spójność całej strefy. Największe zagrożenie dla dalszego funkcjonowania unii walutowej stanowi zróżnicowanie poziomu zadłużenia oraz poziomu konkurencyjności w poszczególnych krajach(abstrakt oryginalny)
EN
Monetary integration in the European Union is one of the most interesting processes taking place in the global economy. The euro zone, originally aimed at stabilizing and ensuring balanced growth and development of the participating countries, despite the initial success, proved to have significant drawbacks. The aim of the article is to analyze the economic problems of the euro zone as a consequence of the existing and deepening imbalances within the euro area. The article briefly presents the financial crisis of 2008 and later causes of the problems that emerged during the crisis in the Member States, as well as in their mutual relations. The study has been based on the literature and analysis of macroeconomic indicators, available in the databases of the International Monetary Fund. The analysis shows the low coherence of the entire zone. The biggest threat for the continued functioning of the monetary union is a diversity of debt and different levels of competitiveness in individual countries(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alesina A., Ardagan S., Galasso V., 2008, The Euro and Structural Reforms, Harvard University, Discussion Paper no. 2169.
 • Blanchard O., Giavazzi F., 2002, Current Account Deficits in the Euro Area. The End of the Feldstein Horioka Puzzle?, NBER Working Papers no. 8120.
 • Hannoun H., 2011, Sovereign risk in bank regulation and supervision: Where do we stand?, Bank for International Settlement, http://www.bis.org/speeches/sp111026.pdf.
 • International Monetary Fund, 2013, World Economic Outlook Database, April, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/index.aspx.
 • International Monetary Fund, 2015, World Economic Outlook Database, October, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx.
 • Łaski K., Podkaminer L., 2012, The basic paradigms of EU economic policy-making need to be manager, Cambridge Journal of Economics, 36(1), s. 253-270.
 • Merler S., Pisani-Ferry J., 2012, Sudden stops in the euro area, Bruegel Policy Contribution 12, http://dx.doi.org/10.5202/rei.v3i3.97.
 • Mishkin F., 1995, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, HarperCollins, New York.
 • Sundarajan V., Balino T., 1991, Banking Crises: Cases and Issues, IMF, Washington D.C.
 • Tchorek G., 2010, Teoretyczne podstawy integracji walutowej, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa, s. 41-66.
 • Wilczyński R., 2009, Międzynarodowy wymiar kryzysu finansowego, [w:] Małecki W. (red.), Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa.
 • WTO, 2009, World Trade Raport 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441960

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.