PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 31--45
Tytuł artykułu

Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości

Warianty tytułu
Possible Uses of the Coefficient of Variation in the Process of Valuation of Similar Properties
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Publikację poświęcono możliwości wykorzystania jednego z podstawowych parametrów opisowych zbiorowości statystycznych, jakim jest współczynnik zmienności, do oceny zestawu nieruchomości podobnych w procesie szacowania. Określono wartości tego współczynnika dla teoretycznego rozkładu równomiernego oraz normalnego w zależności od różnicy: jednostkowa cena maksymalna - jednostkowa cena minimalna. W części aplikacyjnej opracowania zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na etapie doboru nieruchomości podobnych (przy wykorzystaniu współczynnika zmienności) w procesie wykonywania dwóch operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych. Nieruchomości te są zlokalizowane w miejscowościach Polanów oraz Mielno, powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Dane do analiz pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).(abstrakt oryginalny)
EN
The publication is dedicated to the possibility of using one of the basic descriptive parameters of statistical population, which is the coefficient of variation, to assess the set of similar properties in the estimation process. The publication sets the value of this ratio for the theoretical uniform and normal distribution depending on the difference: the maximum unit price - the minimum unit price. A part of the application development presents the results of analyses carried out at the stage of selection of similar real estates (using the coefficient of variation) in the implementation of two appraisal reports defining the value of the property premises. These properties are located in towns Polanow and Mielno in Koszalin district, West Pomeranian Voivodeship. Data for the analysis were obtained from the Register of Real Estate Prices and Values.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Batóg B., Foryś I. (2013), Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie "Rodzina na swoim", "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (624), s. 36-50.
 • Brandt S. (1976), Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych, PWN, Warszawa.
 • Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa.
 • Cymerman W., Cymerman M. (2014), Wykorzystanie elementów statystyki do analiz rynkowych w procesie wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym metodą porównywania parami i korygowania ceny średniej, "Wycena", z. 4 (109).
 • Czaja J. (1996), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w wycenie nieruchomości, Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości. Zeszyt Problemowy nr 3, Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków.
 • Czaja J., Ligas M. (2011), Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości, "Studia i Materiały TNN", vol. 19, nr 4.
 • Foryś I. (2010), Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie szacowania lokali mieszkalnych, "Studia i Materiały TNN", vol. 18, nr 1.
 • Hopfer A. (14.06.2015), Analiza rynku nieruchomości, http://wsgn-zkola.cba.pl/ryneknieruchomosci- 01.pdf.
 • Krysicki W. et al. (1998), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kucharska-Stasiak E. (2010), Odwzorowanie cech nieruchomości w cechach i skutki dla procesu wyceny, "Studia i Materiały TNN", vol. 18, nr 3.
 • Lange O., Banasiński A. (1970), Teoria statystyki, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.
 • Słownik języka polskiego PWN (15.06.2015), http://sjp.pwn.pl/szukaj/podobny.html.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.
 • Zyga J. (2011), Identyfikacja podobieństwa nieruchomości, "Studia i Materiały TNN", vol. 19, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441974

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.