PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(14) Inżynieria Systemów Technicznych | 211--216
Tytuł artykułu

Zawartość rtęci, jako element wielokryterialnej analizy potencjału inwestycyjnego terenów pogórniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Mercury Content as a Part of a Multi-Criteria Analysis of Investment Potential of Post-Mining Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamika przemian gospodarczych na Śląsku, na obszarach związanych z przemysłem wydobywczym, spowodowała pozostawienie dużej ilości zdegradowanych terenów pogórniczych. Brak informacji na temat stopnia zdegradowania, kluczowych cech ekologicznych, czy czę-sto niewyjaśniony status własnościowy powodują, że tereny te są niechętnie zagospodarowywane przez inwestorów. Każdy teren zdegradowany posiada jednak pewien potencjał i jest źródłem nowych możliwości. By móc określić kierunek ponownego wykorzystania konieczne jest dysponowanie bazą wiedzy na ich temat. Tworzony jest model informatycznego systemu wspierania decyzji w wyborze strategii ponownego zagospodarowania pogórniczych terenów zdegradowanych. Mo-del oparty jest na relacyjnej bazie danych, gromadzącej wielokryterialne informacje na temat tere-nów zdegradowanych, w tym dane środowiskowe identyfikujące zanieczyszczenie gruntów sub-stancjami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi, jak np. rtęć. W artykule przedstawiono wyniki badań zawartości rtęci w odpadach górniczych, które deponowano na składowiskach oraz w gruntach leżących na terenach pogórniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamics of economic transformation in Silesia caused that a lot of post-mining areas were left undeveloped in the areas related to the mining industry. Lack of information about the degree of degradation, key ecological features, and often unclear ownership status means, that these areas are managed by investors reluctantly. Each degraded area has some potential and it may be a source of new opportunities. It is necessary to have knowledge about them to determine the direction of re-used. A model of the computer system for decision support in choosing a strategy for redevelopment of post-mining areas is created. Model is based on a relational database which collects information on the multi criteria degraded areas, including environmental data identifying land pollution by harmful substances and hazardous, such as a mercury. The paper presents the results of the mercury content in mining wastes, which were deposited in the landfills and in the soils of post-mining areas. (original abstract)
Rocznik
Strony
211--216
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Śląska
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
  • J. Bergat. "Ogólny zarys: Ponowny rozwój terenów zdegradowanych, jako bodziec do planowania i rozwoju." U. Ferber (red.) Tereny zdegradowane - podręcznik, 2006.
  • B. Białecka, A. Michalska. "Zawartość rtęci w węglu i odpadach górniczych." Prace Naukowe GIG-Górnictwo i Środowisko, nr 3(12), 2012, s. 73-87.
  • U. Ferber (red.) Tereny zdegradowane - podręcznik. Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone regeneracji terenów zdegradowanych, 2006. Pobrano z: http:-//fast10.vsb.cz/lepob/index3/handbook_pl_screen.pdf [Dostęp: 26.04.2016].
  • B. Friedman. Environmental Ecology. San Diego. California: Academic Press, 1989.
  • J. Lis, A. Pasieczna. Atlas geochemiczny Górnego Ślaska. Warszawa: Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej S.A., 1995.
  • A. Michalska. "Analiza zanieczyszczenia środowiska rtęcią na terenie województwa śląskiego." Journal Of Ecology and Health, nr 4, 2010, s.165-168.
  • K. Michalski, K. Kurus. "Analiza pogórniczych terenów zdegradowanych w celu ponownego zagospodarowania - analiza przypadku." R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji", t.2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 474-484.
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Śląskie pozytywna energia. Pobrano z: http://www.slaskie.pl/ [Dostęp: 01.04.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441986

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.