PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2(96) | 55--62
Tytuł artykułu

Przemiany użytkowania nieruchomości gruntowych przez instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w Krakowie, w latach 1983-2012 : (na przykładzie byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście)

Warianty tytułu
The Transformations of the Use of Land Property by the Institutions of Science and Higher Education in Krakow in the Years 1983-2012 (Illustrated with an Example of the Former Cadastral District - Śródmieście)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych opracowań autora dotyczących umacniania się funkcji gospodarczych Krakowa. Głównym przedmiotem badań stała się jedna z najstarszych funkcji wiodących miasta - tj. nauka. Celem artykułu jest analiza przemian użytkowania ziemi na obszarze zajętym przez ten sektor gospodarki zarówno w 1983 r., jak i w 2012 r. przeprowadzona na przykładzie najstarszej części Krakowa, byłej dzielnicy katastralnej - Śródmieście. W następstwie przeprowadzonych badań, zwłaszcza terenowych, zarejestrowano wzrost powierzchni zajętej przez naukę i szkolnictwo wyższe w tej części miasta z 3,27% w 1983 r. do 4,03% w 2012 r. Badania wykazały również wzrost powierzchni zajętej przez inne działy gospodarki, także uznane w przeszłości jako wiodące w rozwoju Krakowa, tj.: kulturę i turystykę, natomiast spadek powierzchni terenów użytkowanych przez przemysł, funkcji rozwijanej szczególnie w okresie gospodarki centralnie sterowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the continuation of the Author's previous studies on the reinforcement of Krakow economic functions. The main object of the research is one of the oldest leading functions of the city, namely science. The aim of the article is the analysis of the transformations of the land use in the area occupied by this sector of economy both in 1983 and in 2012, carried out on the example of the oldest part of Krakow, the former cadastral district - Śródmieście. As a result of the conducted research, field research in particular, an increase in the area occupied by science and higher education in this part of the city was noted, from 3.27% in 1983 to 4.03% in 2012. The research also showed the growth of the area occupied by other sectors of economy, also considered in the past as leading in the development of Krakow, namely culture and tourism, and a decrease in the areas used by industry, the function particularly developed in the period of the centrally planned economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około I960, "Zeszyty Naukowe UJ", Nr 128, Kraków 1966.
 • Bromek K., Zmiany historycznego i terytorialnego rozwoju Krakowa, /W:/ Rozwój i współczesna struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa, (red.) A. Wrzosek, "Folia Geographica, Series Geographica Oeconomica", t. 8, PWN, Warszawa-Kraków, 1975.
 • Górka Z., Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: Użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.
 • Grocholska J., Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, KPZK PAN, Studia, t. 46, Warszawa 1974.
 • Kortus B., Przemysł Krakowa, /W:/ Rozwój i struktura społeczno-ekonomiczna miasta Krakowa, (red.) A. Wrzosek, Folia Geographica, Series Geographica-Oecnomica, t. 8, PWN, Warszawa-Kraków, 1975.
 • Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1987, praca doktorska, maszynopis.
 • Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I poi. XIX wieku, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Nr 251, Kraków 1987.
 • Luchter B., Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 483, Kraków 1997.
 • Luchter B., Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 196, Kraków 2010.
 • Luchter B., Kraków - zarys przemian ekonomiczno-przestrzennych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Luchter B., Przemiany użytkowania ziemi w centralnej części Krakowa - byłej dzielnicy katastralnej Śródmieście w latach 1992-2012, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie", Nr 6 (930), Kraków 2014.
 • Luchter B., Lokalizacja bazy noclegowej w Krakowie w latach 1992-2012 w byłej dzielnicy katastralnej - Śródmieście, "Świat Nieruchomości", Nr 2 (92), Kraków 2015.
 • Mapa topograficzna Polski. Skala 1:10 000, OPGK, Warszawa 1996.
 • Raport o stanie miasta 2014, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa: Wydział Rozwoju Miasta, Kraków 2015.
 • Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland 2014, [dostęp 03.05.2016], <poland.arcelormittal.com/media/aktualności/news/article>.
 • Rocznik Statystyczny Krakowa 2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2015.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów, (Dz. U. z 2001 roku, nr 38, poz. 454).
 • Seibert K., Plan Wielkiego Krakowa, Cracoviana, Seria III: Kraków 2000, Wyd. Literackie, Kraków-Wrocław 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442002

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.