PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 42 T.1 Metody ilościowe w ekonomii | 75--87
Tytuł artykułu

Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Digital Skills as a Factor of Knowledge-Based Economy Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postęp w zakresie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych prowadzi do istotnych zmian w systemie społeczno-gospodarczym. Rewolucja w dziedzinie przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji sprawia, że odnosząc się do tego systemu, posługujemy się obecnie takimi koncepcjami, jak społeczeństwo informacyjne czy gospodarka oparta na wiedzy. Tak określaną gospodarkę cechuje wszechstronne wykorzystanie wiedzy i informacji. Stawia to poważne wyzwania w dziedzinie umiejętności cyfrowych, coraz bardziej pożądanych na rynku pracy, ale i coraz bardziej niezbędnych w życiu codziennym. Brak tych umiejętności, ich nieodpowiedni poziom czy niedopasowanie do potrzeb mogą stanowić istotną barierę w rozwoju gospodarczym.(abstrakt oryginalny)
EN
Progress in the development of information and communication technologies leads to significant changes in the socio-economic system. Thanks to the revolution in the field of storage, processing and transmission of information, today we use the concepts of information society or knowledge-based economy to refer to or describe socio-economic system. Knowledge-based economy is characterized by extensive use of knowledge and information. This poses serious challenges in the field of digital skills, as these are becoming more desirable in the labour market but also increasingly necessary in everyday life. Lack of these skills, their inadequate level or mismatch are detrimental to economic growth.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Batorski D., Płoszaj A. (2012), Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Bell D. (1973), The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books, New York.
 • Castells M., Himanen P. (2003), The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model, Oxford University Press, Oxford.
 • Dziuba D.T. (2010), Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa.
 • Deursen A.J.A.M. van, Dijk J.A.G.M. van (2014), The Digital Divide Shifts to Differences in Usage, "New Media & Society", vol. 16, nr 3.
 • Ferrari A. (2013), DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, JRC Scientific and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Horton jr. F.W. (2007), Understanding information literacy: a primer, UNESCO, Paris.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów (2010), Europejska agenda cyfrowa (COM/2010/0245 f/2).
 • Kukliński A. (red.) (2003), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 • MacKay K., Vogt Ch. (2012), Information Technology in Everyday and Vacation Contexts, "Annals of Tourism Research", vol. 39, nr 3.
 • Nowak J.S. (2008), Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, w: Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, red. P. Sienkiewicz, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice.
 • OECD (1999), The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris.
 • OECD (2015), OECD Digital Economy Outlook 2015, OECD Publishing, Paris.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. (2004), Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
 • Presidential Committee on Information Literacy: Final Report (1989), http://www.ala.org/ ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm (2.04.2015).
 • Rozkrut D. (red.) (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Skrzypek E. (red.) (2009), Kapitał intelektualny w organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
 • Toffler A. (1999), Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442006

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.