PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 186 Finansowe warunki funkcjonowania samodzielnych przedsiębiorstw państwowych | 126--135
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia gospodarcze przedsiębiorstw państwowych w nowym systemie ekonomiczno-finansowym gospodarki narodowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych motywów tworzenia rezerw w systemach gospodarczych jest ryzyko wystąpienia różnorodnych zdarzeń, które pogarszały rezultaty działalności gospodarczej człowieka i obniżą zaspokajanie jego potrzeb. Kategorie ryzyka i rezerw są ze sobą ściśle związane, stanowią jak gdyby dwie strony tego samego zagadnienia, bowiem potrzeba gromadzenia rezerw jest wywołana występowaniem ryzyk. Rezerwy gospodarcze są gromadzone i utrzymywane przede wszystkim dla wyeliminowania negatywnych skutków ekonomicznych zdarzeń, których występowanie obarcza działalność gospodarczą ryzykiem. Wśród wielu rodzajów ryzyk ciążących na działalności gospodarczej człowieka wyodrębnia się dużą grupę ryzyk o charakterze zdarzeń losowych. Ze względu na swoje specyficzne i obiektywne właściwości (m. in. niezależność od woli jednostek nimi dotkniętych, nadzwyczajność, losowość) ryzyka te są trudne nie tylko do wyeliminowania, ale również ograniczania. Dotyczą one wszystkich podmiotów gospodarczych, bez względu na ich charakter (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki budżetowe, organizacje społeczne, zawodowe, polityczne itd.). Stąd też występuje obiektywna konieczność organizowania i gromadzenia rezerw finansowych (funduszów ubezpieczeniowych) jako urządzeń zabezpieczających poszczególne podmioty gospodarujące przed skutkami niepomyślnych zdarzeń losowych. Ze względu na metody organizacji i źródła finansowania ryzyk o charakterze losowym wyróżnia się trzy podstawowe formy organizacji funduszu ubezpieczeniowego: samoubezpieczeniowa, budżetowa i sensu stricto ubezpieczeniowa (w postaci ubezpieczeń gospodarczych). Każda z tych form może mieć zastosowanie jako źródło finansowego pokrycia szkód losowych przedsiębiorstw państwowych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Wąsiewicz, Ubezpieczenia samochodowe, Warszawa 1984.
 • E. Stroiński, Aktualne problemy światowego rynku ubezpieczeniowego 1982 nr 11.
 • H. Kopczyński, Istota zmian w systemie finansowym PZU. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1985 nr 8.
 • J. Łańcucki, Efektywność ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej, Bydgoszcz 1984.
 • J. Rosiak , Zmiany w ubezpieczeniach majątkowych jednostek gospodarki uspołecznionej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1986 nr 10.
 • J. Szpunar, Wspólnota niebezpieczeństwa jako zbiorowość gromadząca fundusz ubezpieczeniowy, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, Poznań 1974, t. XXV.
 • M. Kuchlewska, Samoubezpieczenie jako forma zabezpieczenia finansowego przedsiębiorstw państwowych. Studia Ubezpieczeniowe 1984, t. VII.
 • N.A. Doherty, Some Fundamental Theorems of Risk Management, The Journal of Risk and Insurance 1975 nr 3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.02.1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw do specyfiki niektórych przedsiębiorstw, jednolity tekst Dz. U. nr 23, poz. 113.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14.01.1985 r., w sprawie ubezpieczenia ustawowego środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych, Dz. U. nr 9, poz. 28.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.02.1985 r. w sprawie ubezpieczenia ustawowego budynków oraz mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, Dz. U. nr 10, poz. 38.
 • S. Dmochowski, Fundusz i rezerwy a ubezpieczenia w nowym systemie ekonomiczno-finansowym gospodarki państwowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1986 nr 3 i 5.
 • S. Dmochowski, Ubezpieczenia mienia państwowego w gospodarce planowej, Warszawa 1978.
 • T. Sangowski, Ochrona ubezpieczeniowa obrotu towarowego w warunkach reformy gospodarczej, W: Umowy w towarowym obrocie uspołecznionym, Poznań 1985.
 • T. Sangowski, Ochrona ubezpieczeniowa podaży dóbr konsumpcyjnych, Poznań AE 1979 r., Problem wałowy 13.2, grupa tematyczna 04.1.9 (maszynopis).
 • T. Sangowski, Reforma systemu finansowego ubezpieczeń gospodarczych, Studia Ubezpieczeniowe 1990, t. X.
 • Ustawa z 2.12.1958 r., o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, Dz. U. nr 72, poz. 367.
 • W. Górski, Podstawy prawne ubezpieczeń mienia społecznego w PRL, Studia Ubezpieczeniowe, 1990, t. X.
 • W. Warkałło, Ubezpieczenia majątkowe, Warszawa 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171442062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.